ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥: هرکه چون من به کفرش ایمانست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هرکه چـون من بـه کفـرش ایمانسـتاز همـه خـلـق او مـسـلـمـانسـت
روی ایــمـــان نـــدیــده ای بـــه خـــداگـر بـه ایمان خـویشـت ایمانسـت
ای پـــســر مــذهــب قــلــنــدر گــیــرکـه درو دین و کـفـر یکـسـانـسـت
خـویـشـتــن بــر طـریـق ایـشـان بــنـدکـه طـریـقـت طـریق ایـشـانـسـت
دســت ازیــن تــوبــه و صــلــاح بـــدارکــانــدریــن راه کــافــری آنــســت
راه تــســلـیـم رو کــه عــالــم حــکــمدام مــرغــان و مــرغ بــریـانـســت
ملـک تـسـلـیم چـون مسـلـم گـشـتبــهـتــر از مـلـک سـلـیـمـانـســت
مـردم صـومـعـه مـسـلـمـان نـیـســتگر همه بـوذرسـت و سـلمانسـت
ســـاقـــیــا در ده آن مـــیــی کـــه ازوآفــت عــقـل و راحــت جــانـســت
حــاکـی رنـگ روی مـعــشــوقــســتراوی بـــوی زلــف جـــانــانــســت
مـجــلـس از بــوی او سـمـن زارســتخـانـه بــا رنـگ او گـلـسـتـانـسـت
از لــطــافــت هــوای رنــگــیــنــســتوز صــفــا آفــتـــاب تــابـــانــســت
در قـدح هـمـچـو عـقـل و جـان در تــنآشـکـارسـت اگـرچـه پـنـهانـسـت
تــوبــه خــویـش و آن مــن بــشــکــنکین نه توبه است زور و بهتانست
یـک زمــانــم ز خــویـشــتــن بــرهــانکـز وجـودم ز خـود پـشـیمـانـسـت
چـنـد گـویی کـه مـی نـخـواهم خـوردکـه ز دشـمـن دلـم هراسـانـسـت
می خور و مست خسب و ایمن باشمجـلس خـاص خـاص سلطانستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.