ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر اجل ابو علی علاء الدین حسن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
سـپـهـر رفـعـت و کـوه وقـار و بــحـر سـخـابــهــاء دیـن خــدا آن جــهــان قــدر و بــهـا
ابـوعـلـی حـسـن آن مسـند سـمو و عـلـوکـه آفـتــاب جــلـالـسـت و آسـمـان سـخـا
بــه قـدر واســطــه عــقـد جــنـبــش و آرامبـــه عـــدل قـــاعـــده مــلـــک آدم و حـــوا
کـشــد ز کـلـک خــطـا بــر رخ قـضــا و قـدرنهد بـه نطـق حـنـا بـر کـف صـواب و خـطـا
همش به خطه فرمان درون وحوش و طیورهمش به سایه احسان درون رجال و نسا
ایا بـه پـای تـو یازان فـلک بـه دسـت لطـفو یا بـه سـوی تـو ناظـر قضـا بـه عـین رضـا
خــجــل ز رفـعــت قـدر تــو رفـعــت گـردونغـمـیـن ز وسـعـت طـبـع تـو وسـعـت دریـا
بـه جـنب رای تـو منسوخ چشمه خورشیدبـه پـیـش قـدر تـو مـدروس گـنـبــد خـضـرا
زبــان کـلـک تـو نـاطـق بــه پـاسـخ تـقـدیـرسـحــاب دسـت تــو حــامـل بــه لؤلؤ لـالـا
بــه زیـر دامــن امــن تــو فــتــنـهـا پــنـهـانبــه پــیـش دیــده وهــم تــو رازهــا پــیــدا
بــر درنــگ رکــاب تــو بــی درنــگ زمــیــنبــر شـتــاب عـنـان تـو بــی شـتــاب صـبــا
سـحـاب لطـف تـو گـر قـطـره بـر زمین بـاردحـدید و سـنگ شـود مسـتـعد نشـو و نما
سـموم قهر تـو گر شعله بـر سـپـهر کشـدشــهــاب وار بـــبـــرد زحــل ز روی ســمــا
تــبــارک الـلـه از آن آب ســیـر آتــش فـعـلکه بـا رکـاب تـو خـاکسـت و بـا عـنانت هوا
گــه درنــگ ز خـــاک زمــیــن ربـــوده قــرارگــه شــتــاب بــه بــاد هـوا نـمــوده قــفــا
بـه رفـتـن انـدر بــحـرش بــرابــر خـشـکـیبـه جـسـتـن انـدر کـوهش مـقـابـل صـحـرا
نه چـرخ و چـرخ ازو کـاج خـورده در جـنبـشنـه کــوه و کــوه از کــوس خــورده در بــالـا
همـیشـه تـا کـه نـیاید یقـین نـظـیر گـمـانمـدام تــا کـه نـبــاشــد فــنـا عــدیـل بــقـا
گـمـان خـاطـرت از صـدق بـاد جـفـت یقـینبــقـای حـاسـدت از رنـج بــاد جــنـس فـنـا
گـذشـتـه بــر تـو هـر آذار بــهـتــر از کـانـوننــهــاده بـــا تـــو هــر امــروز وعـــده فــرداپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.