ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم کمال الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای از رخـت فـکـنـده سـپـر مـاه و آفـتـابطـعـنه زده جـمال تـو بـر ماه و آفـتـاب
آنـجـا کـه راسـتـیسـت نـدارنـد در جـمـالپـیش رخ تـو هیچ خـطـر مـاه و آفـتـاب
بـنـدنـد گـر دهی تـو اجـازت چـو بـندگـاندر خـدمـت رخ تـو کـمـر مـاه و آفـتـاب
از موی تـو ربـوده نشـان مشـک و غـالـیهوز روی تــو گـرفـتـه اثـر مـاه و آفـتــاب
از مـاه و آفـتـاب بـهـی تـو کـه نـیـسـتـنـدبـا دو عقیق همچـو شکر ماه و آفتـاب
در صــف نـیـکـوان بــه مـقـام مـفــاخــرتخـواهـنـد از رخ تـو نـظـر مـاه و آفـتـاب
بـاشـند بـا جـمال تـو حـاضـر بـه وقت لهودر بـزم شـهـریـار بـشـر مـاه و آفـتـاب
خـاقـان کـمال دولت و دین آنکـه بـر فـلکاز سـهم او کـنـنـد حـذر مـاه و آفـتـاب
محـمود صـفـدری که ز لطـف و ز عـنف اوگـیـرنـد بـار نـفـع و ضـرر مـاه و آفـتـاب
بـر خـصم او کشیده سـنان چـرخ و روزگاردر پـیش او گرفتـه سـپـر ماه و آفتـاب
بــفــزود عــز و دولــت او مـلـک و جــاه راچونان که لون و طعم ثمر ماه و آفتـاب
از شخص او نگشتـه جـدا جـاه و مفخرتوز حـکـم او نـکـرده گـذر مـاه و آفـتـاب
بـنموده در ولی و عـدو و خـلـقـش آن اثـرکـاندر قـصـب نموده گهر ماه و آفـتـاب
آفـاق را جــمـال ز جــاه و جــلـال اوسـتجـاه و جـمال اوست مگر ماه و آفتـاب
شـاها نهند اگر تـو اشـارت کنی بـه فخـربـر خـاک بـارگاه تـو سـر ماه و آفـتـاب
تــو مـاه و آفـتــابــی اگـر در جـبــلـت انـدمحـض سـخـا و عین هنر ماه و آفتـاب
بی عزم و بی لقای تو در سرعت و ضیاءنـنهاده گـام و نـا زده بـر مـاه و آفـتـاب
انـدر ظــلــال مـوکــب مـیـمـون عــزم تــودارند شغل و پیشه سفر ماه و آفتاب
بـر قمع دشمنان تو هر لحظه می کشندلشـکـر بـه جـایگـاه دگـر ماه و آفـتـاب
از کـنـج سـعـد هر شـب و هر روز نزد تـوآرند تـحـفه فـتـح و ظـفر ماه و آفـتـاب
تــا مــانـده انـد ســخــره فــرمــان ایـزدیدر قـبــضـه قـضـا و قـدر مـاه و آفـتـاب
بـــادا نــگــون لــوای بــقــای عــدوی تــوچـونان که در میان شـمر ماه و آفتـاب
از روی و رای تـسـت شـب و روز بـر فلکدیـده بــهـا و یـافـتـه فـر مـاه و آفـتـاب
از طـارم سـپـهـر بــه چـشـم مـنـاصـحـتدر دولـت تـو کـرده نظـر مـاه و آفـتـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.