ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح قاضی حمیدالدین بلخی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
صدری که ازو دولت و دین جفت ثـبـاتـستآن خواجه شرعست که سلطان قضاتـست
آن عـقـل مـجــرد کـه وجــود بــه کـمـالـشهم قـاعـده جـنـبـش وهم اصـل ثـبـاتـسـت
از نـسـبـت او دولـت ودین هر دو حـمـیدنـداین دانم وآن ذات کـه داند که چـه ذاتـسـت
اوصافت بزرگیش چه اصلی و چه مالیستکـان را همه اوصـاف فـلک فـرع و زکاتـسـت
گـردون ز کــفــایـت بــه کـف آورد رکــابــشآری چـکـند کـسـب شـرف کـار کـفـاتـسـت
طـــوفـــان حـــوادث اگـــرآفـــاق بـــگـــیــردبــر سـده او بــاش کـه جـودی نـجـاتــسـت
ای آنــکــه جــهـت پــایـه جــاه تــو نــیـابــدذات تـو جـهانیسـت که بـیرون ز جـهاتـست
ای قـبـلـه احـرار جـهان خـدمـت مـیمـونـتدر ذمت احـرار چـو صوم اسـت و صلوتـست
تــو کــعــبــه آمـالــی و ز قــافــلــه شــکــرهر جـا کـه رود ذکـر تـو گـویی عـرفـاتـسـت
گر دسـت بـه شـطرنج خـلاف تـو بـرد چـرخدر بـــازی اول قــدرش گــویــد مــاتـــســـت
در خــدمــت مــیــمــون تــو گــو راه وفــا روآنـرا کـه ز ســیـلـی قـدر بــیـم وفــاتــســت
ای کـلـک گـهربـار تـو مـوصـوف بـه وصـفـیکـان مـعـجـزه جـملـه اوصـاف وصـفـاتـسـت
آتــش کـه بــر او آب شــود چــیـره بــمـیـردوین حکم نه حکمیست که محتاج ثقاتست
کـلـک تـو شـهـابـیسـت کـه هرگـزبـنـمـیردگرچـه فـلکش دجـله و نیلسـت وفـراتـسـت
فــرخــنـده قــدوم تــو کـه کـمـتــر اثــری زوتـمـکـیـن ولـاتــسـت و مـراعـات رعـاتـسـت
اقــبــال جــنـاب تــو مـرا نـشــو و نـمــا دادابــرســت قـدوم تــو و اقــبــال نـبــاتــســت
مـن بــنـده چــنـان کـوفـتــه حـادثــه بــودمگـفـتـی کـه عـظـامم زلـگـدکـوب رفـاتـسـت
بــوسـیـدن دسـت تـو درآورد بــه مـن جـاندر قـلـزم دســت تــو مـگـر آب حــیـاتــسـت
تــا مـقـطــع دوران فــلـک را بــه جــهـان درهـر روز بــه تــوقـیـع دگـرگـونـه بــراتــســت
بــادا بــه مـراد تـو چـه تـقـدیـر و چـه دورانتــا بــر اثــر نـعــش فــلـک دور بــنـاتــســت
این خـدمـت مـنظـوم کـه در جـلـوه انـشـاددوشـیزه شـیـرین حـرکـات و سـکـنـاتـسـت
زان راوی خـوش خـوان نرسانید بـه خـدمتکـز شــعـر غـرض شـعـر نـه آواز رواتــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.