ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر سعید خواجه سعدالدین اسعد و عرض اخلاص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مــنــت از کـــردگــار دادگــرســـتکــه تـــرا کــار بـــا نــظـــام تـــرســـت
صـدرآفـاق وسـعـد دیـن کـه ز قـدرقــدمــش جـــای تـــارک قــمــرســـت
این مـراتـب کـنـون کـه مـی بـینیاثـــــر جـــــزو کــــلــــی قــــدرســــت
بــاش تــا صــبــح دولــتــت بــدمـدکـیـن لـطـایـف نـتــیـجــه سـحــرسـت
ای جـوادی کـه دسـت و طـبـع تـراکان دعـاگوی و بـحـر سـجـده بـرسـت
پـیش دسـت و دل تـو نـاچـیزسـتهـرچـه در بـحـر و کـان زر و گـهـرسـت
دم و کــلـک تــو در بــیـان و بــنـانگرچـه بـر یار و خـصـم نفـع و ضـرسـت
غیرت روح عـیسـی اسـت این یکخـجـلـت چـوب مـوسـی آن دگـرسـت
هـرچــه در زیـر چــرخ دانـایـیـسـتراســتــی پـــرتــوی از آن هــنــرســت
رانـده ای بـر جـهـان تـو آن احـکـامکــز خــجــالــت رخ زمــانــه تـــرســت
پـیش دست تـو ابـر چـون دودستبــر طـبــع تـو بــحـر چـون شـمـرسـت
ذهن پـاک تـو نـاطـق وحـی اسـتنـوک کـلـک تــو مـنـشــی ظـفـرســت
در حـــصــار حـــمــایــت حـــزمــتمـرگ چــون حــلـقـه از بــرون درسـت
مـابــقــی را ز خــوان خــود پــنـدارهـرچـه بــر خـوان دهـر مـاحـضـرسـت
مه و خورشید شوخ و بـی شرمندتــا چــرا بــر ســر تــوشـان گـذرســت
جــود تــو آن شــنــیــده ایـن دیـدهمــه مــگــر کــور و آفــتـــاب کــرســت
به حقیقت بدان که مثل تو نیستزیـر گــردون مــگــر کــه بــر زبــرســت
آمـدم بـا حـدیـث سـیـرت خـویـشکــه نــمــودار مــردمــان ســیــرســت
بــه خــدایــی کــه در دوازده بـــرجهفـت پـیکش همیشـه در سـفرسـت
عــمـل کـارگـاه صــنـعــت اوســتکــه ســواد مــه و بــیـاض خــورســت
بـــه صـــفــای صــفــی حـــق آدمکــه ســر انـبــیـا و بــوالـبــشــرســت
بــه دعــایـی کـه کـرد نـوح نـجــیکــه در آفــاق از آن هــنــوز اثـــرســت
بــه رضــای خــلــیــل ابـــراهــیــمکـه بـه تـسـلـیم در جـهان سـمرسـت
حـــق داود و لــطـــف نــعــمــت اوکـه تــرا در بــهـشــت مـنـتــظـرســت
بـــه نــمــاز و نــیــاز یــعــقــوبـــیدر غـم یـوسـفـی کـش او پـسـرسـت
بــه کــف مـوســی کـلـیـم کــریـمبــه دم عـیـسـیـی کـه زنـده گـرســت
بـه سـر مصـطـفـی شـریف قریشکــه ز جــمــع رســل عــزیــزتــرســت
بــه صـفـا و وفـا و صــدق عـتــیـقکه ز دل جـان فروش و شرع خـرسـت
بــه دلــیـری و هــیــبــت عــمــریکـه ظــهـور شــریـعــت از عــمـرســت
بــه حــیــا و حــیــات ذوالــنــوریــنکــه حـــقــیــقــت مؤلــف ســورســت
بــه کـف و ذوالـفــقــار مـرتــضــویکـه بـه حـرب اندرون چـو شـیر نرسـت
حــرمــت جـــبـــرئیــل روح امــیــنکـه بـه عـصـمـت جـهانـش زیرپـرسـت
حــق مـیـکــال خــواجــه مـلـکــوتکــه ز کــروبــیـان مــهــیـنــه تــرســت
بـــه صـــدا و نــدای اســـرافـــیــلکــه مـنـادی و مـنـهـی حــشــرســت
بـــه کــمــال و جـــلــال عــزرائیــلکــه کــمــیـن دار جــان جــانــورســت
بـه صـلـوة و صـیام و حـج و جـهـادکـاصـل اسـلـام از ایـن چــهـار درسـت
بــه حــق کـعـبــه و صـفـا و مـنـیحـق آن رکـن کـش لـقـب حـجــرسـت
بـــه کـــلــام خـــدای عـــز و جـــلکــه هـر آیـت ازو دو صــد عــبــرســت
حــرمـت روضـه و قـیـامـت و خــلـدحـق حـصـنـی کـه نـام آن سـقـرسـت
بــه عــزیـزی و حــق نـعــمــت تــوکــه زیــادت ز قـــطـــره مــطـــرســـت
بـه کـریمی و لطـف و رحـمت حـقکـــه گـــنـــه کـــار را امـــیـــدورســـت
کــه مــرا در وفــای خـــدمــت تـــونه به شب خواب و نه به روز خورست
چــمــن بـــوســتـــان نــعــت تـــراخــــاطـــرم آن درخــــت بــــارورســـت
کـه ز مـدح و ثــنـا و شــکـر و دعــادایمش بـیخ و شـاخ و بـرگ و بـرسـت
آنچـه گفـتـند حـاسـدان بـه غـرضبــه سـر تـو کـه جـمـلـگـی هـدرسـت
خــاک نـعــل ســتــور تــو بــر مــنبــهـتــر از تــوتـیـای چـشـم سـرسـت
زانـکـه دانـم کـه پـیـش هـمـت تـوآفـریـنـش بـه جـمـلـه بـی خـطـرسـت
ســبــب خــدمــت تــو از دل پــاکجـان مـن بـسـتـه بـر میان کـمـرسـت
پــس اگـر ز اعـتــمـاد در مـسـتـیحــالــتــی اوفــتــاد کــان ســیـرســت
تـو پـسـندی کـه رد کـنی سـخـنمچـون منی را بـه چـون تـویی نظرست
چــکــنـم بــازگــیـرم از تــو مــدیـحبــنــده را آخــر ایـن قــدر بــصــرســت
چـه حـدیـث اسـت از تــو بــرگـردمالـلـه الـلـه دو قــول مـخــتــصــرســت
چـون بـه عـالم تـویی مرا مقـصـوداز در تــــو بــــگـــو دگـــر گـــذرســــت
پـس بــگـویـنـد بــنـده را حـاشـاکمــردکــی ریـش گــاو کــون خــرســت
ای جــوادی کــه خــاک پـــایــت رابـوسـه ده گشـتـه هرکـه تـاجـورسـت
عــفــو فــرمـای گـر مـثــل گـنـهـمخـون شـپــیـر و کـشـتــن شـپــرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.