ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا در وصف عمارت ممدوح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
یـارب ایـن بــارگــاه دســتــورســتیــا نــمــودار بــیـت مــعــمــورســت
یـا ســپــهـرسـت و مـاه مـسـرع اومـسـرع قـیصـرسـت و فـغـفـورسـت
یـا بـهـشـتـسـت و حـوض کـوثـر اوجــــام زریـــن و آب انـــگـــورســــت
بـل سـپـهرسـت کاندرو شب و روزماه و خورشید مست و مخمورست
بـل بـهشتـست کاندرو مه و سـالبـاده کش هم فرشتـه هم حورست
از صـــــدای نــــوای مــــطـــــرب اودایـم انـدر سـیـم فـلـک سـورســت
وز ادای روات شــــــــــاعــــــــــر اوگــوش چــون درج در مــنـثــورســت
غــایــتـــی دارد اعــتـــدال هــواشکـه ازو چــار فـصــل مـهـجــورســت
تــشــنـه را زان هـوا نـمــی ســازدزان بــرنــج ســبـــات رنــجــورســت
مـرده را زنـده چـون کـنـد بـه صـریردر او گـــرنـــه نـــایــب صـــورســـت
بــی تــجـلـی چـرا نـبــاشـد هـیـچصــحــن او گـرنـه ثــانـی طـورســت
دامــن ســایـه کــشــیــده اوســتکـــه ازو راز روز مـــســـتــــورســـت
مــســرع صــبــح اگــر درو نــرســدشـــعــلــه آفــتـــاب مــعــذورســـت
بر بساطش اگرچه نیم شب استســـایــهــا را گـــذاره از نـــورســـت
کــز تــبــاشــیــر صــبــح رای وزیــردســت آســیـب شـب ازو دورســت
صــاحــب عــادل افـتــخــار جــهـانکـه جـهانـش بـه طـبـع مـامـورسـت
صـدر اسـلـام و مـجـد دولـت و دینکـه بــرو صـدر مـلـک مـقـصـورســت
آنــکــه در کــلــک او مــرتــب شــدهرچـه در سـلـک دهر مـقـدورسـت
آنــــکــــه در دار دولــــت از رایـــشهـرکـجــا رایـتــســت مـنـصـورسـت
آنــکــه بــا ذکــر حــلــم و رافــت اوخــاک مـعـروف و بــاد مـذکـورســت
آنکـه تـا هسـت حـرص و حـرمان راکیسه مرطوب و کاسه محـرورسـت
قـلـمـش تــا مـهـنـدس مـلـکـسـتفــتــح مـعــمـار و تــیـغ مـزدورســت
تــا کــه در جــلــوه عــروس بــهــارسعی خـورشید سعی مشکورست
شــب و روزش بــهــار دولــت بـــادتـا بـه خـورشـید روز مـشـهـورسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.