ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت فلک و مدح صدر سعدالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
تــیـر ســتــم فـلـک خــدنـگـسـتشـهـد شـره جــهـان شـرنـگـســت
گردون نخورد غمت که شوخستگـیتـی نخـرد دمت کـه شـنگـسـت
بـر کـشـتـی عـمر تـکـیه کـم کـنکـاین نـیـل نـشـیـمـن نـهـنـگـسـت
در کـوی هـنـر مـبــاش کـان کـویاقــطــاع قــدیـم شــالـهـنـگــســت
منصـب مطلب که هرکجـا هسـتهـر خـرواری هـمـیـن دو تـنـگـسـت
بــا جــهـل پــنــاه کــانــدریـن بــاغبــر بــیـد هـمـیـشـه بــادرنـگـسـت
بــــر گـــردن اخـــتــــیـــار احــــراراکـنـون نـه ردیسـت پـالـهـنـگـسـت
در پـــنــجـــه مــوش خــانــه مــنزیـنـســت کـه نـاخــن پــلـنـگـسـت
تــــا چــــهـــره آرزو نــــبــــیـــنـــمبـــر آیـــنـــه امـــیـــد زنـــگـــســـت
بــویـی نــبــرم هـمــی ز شــادیبـاز این چـه گلیم و آن چـه رنگست
زیـر قــدمــم هــمــیـشــه گــویـیکــز زلـزلـه خــاک بــی درنـگـســت
بـا من که زمین بـه آشتی نیستزینسـت کـه آسـمان بـه جـنگسـت
مـن روبــه و پــوسـتـیـن بــه گـازروین گـرسـنه شـرزه تـیز چـنگـسـت
تـا تـیـره شـده اسـت آبــم از سـراشـکـم بـه خـلاف آن چـو زنگـسـت
پــنـهـان گــریـم ز مــردم چــشــمزیـرا کــه جــهـان نـام و نـنـگـســت
گــویـنــد ز ســنـگ و هـنـگ دوریدانی که نه جای سنگ و هنگست
در حــنـجــرم از خـروش مـسـتــورصـد نـغـمـه زیـر نـای و چــنـگـسـت
ای صـدر جـهـان مـپـرس کـز چـرخدر موزه بـخـت من چـه سـنگـسـت
بـا دسـت شـکسـتـه پـای جـهدمدر جــســتــن نـاگــزیـر لـنـگــســت
دریــــــاب مـــــــرا و زود دریــــــابکین دست شکستـه نیک تـنگست
در زیـــن مـــراد بــــاد رخـــشـــتتـا رخـش سـپـهر بـسـتـه تـنگستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.