ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
صـاحـبـا جـنـبـشـت همـایون بـادعـید و نـوروز بـر تـو مـیمـون بـاد
طــالــع اخــتـــیــار مــســعــودتزبــده شــکــلـهـای گـردون بــاد
صـولـت و سـرعـت زمین و زمـانبـا رکـاب و عـنـانـت مـقـرون بـاد
در زوایــــای ظــــل رایــــت تـــــوفـتـنه بـر خـواب امن مفتـون بـاد
دفــــع سؤ الـــمـــزاج دولــــت رالـطـف تـدبـیرهـات مـعـجـون بـاد
خـاک و خـاشـاک منزلت ز شرفطور سـینین و تـین و زیتـون بـاد
از تـــراکــم غــبـــار مــوکــب تــوحـصن سـکان ربـع مسـکون بـاد
وز پــــی غــــوطــــه حــــوادث راموج فوجـت چو موج جیحون بـاد
گرد جیشت که متـصل مددستمدد سـمک و کـوه و هامون بـاد
روز خصمت که منفصل عقبستمـتـصـل بــر در شـبـیـخـون بــاد
تـن کـه بــی داغ طـاعـتــت زایـداز مـراعــات نـشــو بــیـرون بــاد
زر کــه بــی مـهـر خــازنـت رویـدقـسـم مـیـراث خـوار قـارون بـاد
گـــرنــه لــاف از دلــت زنــد دریــاگوهرش در دل صـدف خـون بـاد
ورنــه بـــر امــر تـــو رود گـــردونهمچـو گردون بـارکـش دون بـاد
دسـت سـرو ار دعـای تـو نـکـنـدالـف اســتــقــامـتــش نـون بــاد
ور کـمـر جـز بـه خـدمـتـت بـنـددنـیـشـکـر آبــش آب افـیـون بــاد
وقــت تـــوجـــیــه رزق آدمــیــانآسـمـان را کـف تــو قـانـون بــاد
جــــادوان از تــــرازوی عـــدلـــتحـل و عـقـد زمـانـه مـوزون بــاد
در مصـاف قـضـا بـه خـون عـدوتتـا بـه شـمشـیر بـید گلگون بـاد
در کمین عدم گرت خـصـمیسـتدهـر در انـتـقـامـش اکـنـون بــاد
در جـهان تـا کمی و افـزونیسـتکـمـی دشـمـنـت بـر افـزون بـاد
بـــه ضــمــان خــزیــنــه دار ابـــدعز و عمرت همیشه مخزون باد
اجـــر اعـــمــال صـــالــح بـــنــدهاز ایـادیـت غــیـر مــمــنــون بــاد
وز قـبـول تـو پـیش آب سـخـنشخـاک در چـشـم در مـکـنون بـاد
ور مـشـرف شـود بـه تـشـریفـیقـصـبـش پـای مزد اکـسـون بـاد
صــاحــبـــا بـــنــده را اجــازت دهتـا بـگویم که دشمنت چـون بـاد
خـار در چـشـم و کـلک در ناخـنتـیـز در ریش و کـیـر در کـون بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.