ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خسروا بخت همنشین تو بـادمشـتـری در قـران قـرین تـو بـاد
خواجه اختـران غلام تو گشتعـرصـه آسـمـان زمـیـن تـو بــاد
خـاتــم و خـنـجــر قـضـا و قـدردر یـسـار تــو و یـمـیـن تــو بــاد
آسـمـان و مـجـره و خـورشـیدتـخـت و تـیغ تـو و نـگـین تـو بـاد
چـون قـضـا رنـگ حـادثـات زنـدناظرش حـزم پـیش بـین تـو بـاد
چـون قـدر نقـش کـاینـات کـنددفـتـرش صـفـحـه یـقـین تـو بـاد
مشـکلی کـان کلیم حـل نکندسخـره دسـت و آستـین تـو بـاد
معجـزی کان مسیح پـی نبـردراه تـحـصـیـل آن رهـیـن تـو بــاد
در بـــراهـــیـــن رؤیـــت ایـــزدبـرتـرین حـجـتـی جـبـین تـو بـاد
در وقــایـع گـره گـشــای امـوررای رایــت کــش رزیـن تــو بــاد
در حــوادث گـریـزگــاه جــهـانحـصـن اندیشـه حـصـین تـو بـاد
سـعـد و نحـس مدبـران فـلـکهر دو موقوف مهر و کین تـو بـاد
چرخ را در مصاف کون و فسادجمله بر وفق هان و هین تو باد
رونق ملـک و اسـتـقـامت دیندایــم از قــوت مــتــیـن تــو بــاد
ابـر بـاران فـتـح و سـیـل ظـفـراز کـمـان تــو و کـمـیـن تــو بــاد
سـبـز خـنگ سـپـهر پـیوستـهنــوبــتــی وار زیــر زیـن تــو بــاد
آفـتـابـی که خـازن کـانهاسـتنــایـب خــازن و امــیـن تــو بــاد
تـا کس از آفـرین سـخـن گویدسـخــن خــلـق آفـریـن تــو بــاد
مـــدد بـــی نــهــایــت ابـــدیاز شـهـور تـو و سـنـیـن تـو بــاد
همه وقتـی خـدای عـز و جـلحـافـظ و نـاصـر و مـعـین تـو بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.