ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک بدرالدین سنقر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
عــیــد بــر بــدر دیـن مــبــارک بــادســنـقــر آن آفــتــاب دولــت و داد
آنــکــه شـــغــل نــظــام عــالــم راچــرخ از عــدل او نــهــد بـــنــیــاد
وانــکــه قـــصـــر خـــراب دولــت رادهـــر از دســـت او کـــنـــد آبـــاد
بـرق تـیغش چـو بـرق روشن و تـیزابـر جـودش چـو ابـر معـطـی و راد
سنگ حلمش ببرده سنگ از خاکسـیر حـکـمش ربـوده گوی از بـاد
همـتـش آنچـنـان کـه از سـر عـجـزامــــر او را زمــــانــــه گــــردن داد
در شجـاعت بـه روز حـرب و مصافآنکه شاگرد اوست هست استاد
پــای چــون بــر فـلـک نـهـاد ز قـدرعـدل او بـر زمـانـه دسـت گـشـاد
ای تـــرا رام بـــوده هــر تـــوســـنوی تــرا بــنـده گـشــتــه هـر آزاد
بــنـده را گـرنـه حـشـمـتـت بــودیکـانـدریـن حـادثـه شـفـیـع افـتــاد
کــه گـشــادیـش در زمـانـه ز بــنـدکـه رســیـدیـش در زمـیـن فــریـاد
کـــانـــدر اطــــراف خــــاوران از ویهـیـچ کــس را هـمـی نـیـایـد یـاد
گــــرنـــه عــــدل تــــو داد او دادیآه تــا کــی بــرســتــی از بــیـداد
چـکـنـم از شـب جـهـان کـه جـهاناین نخـسـتـین جـفـا نبـود کـه زاد
همتـت چون گشاد دست بـه عدلقـدر تــو بــر ســپــهـر پــای نـهـاد
تـا بــود ز اخـتـلـاف جـنـبــش چـرخیـکــی انـدوهـنـاک و دیـگـر شــاد
هــیــچ شـــادیــت را مـــبـــاد زوالهـیـچ انـدوهـت از زمــانـه مــبــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.