ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح اکفی الکفات امیر ضیاء الدین احمد عصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خــدای جــل جــلـالـه ز مـن چــنـیـن دانـدکــه هـرکـه نـام خــداونـد بــر زبــان رانـد
چـو از دریـچـه گـوش انـدر آیـدم بــه دمـاغدلـم بـه دسـت نـیـاز از دمـاغ بــسـتـانـد
حـواس ظـاهر و بـاطـن کـه مـنـهیان دلـنـدیـکــی ز جــمـلــه هـر دو گــروه نـتــوانـد
کـه پـیش خـدمـت او از دو پـای بـنـشـینـدچـو دل درآرد و بـر جـای جـانش بـنشـاند
زهــی بــنــای عــقــیــدت کــه روزگــار ازوبـه مـنـجـنـیـق اجـل خـاک هـم نـریـزانـد
مگـر هوای تـو اصـل حـیات شـد کـه قـضـابــرات عــمـر بــه تــوقـیـع او هـمـی رانـد
خـصـایصـی کـه هـوای تـراسـت در اقـبـالخــرد درو بــه تــحــیـر هـمـی فـرو مـانـد
به خواجگیم رسانید بـخت و موجبـش اینکــه روزگــار مـرا بــنـده تــو مـی خــوانـد
کجـا بـماند که اقـبـال تـو بـه دسـت قبـولطــرایـف ســخــنـم را هـمــی نـگــردانـد
چـو مدحـت تـو بـرانگیزد اسـب فـکرت منز جــوی قــوت ادراک عــقــل بــجــهـانــد
چـو پـای مـن بــود انـدر رکـاب خـدمـت تـوعــنــان مــدت مــن چــرخ بــرنــگــردانــد
بـه نعـمت تـو کـه گـر در مصـاف گـاه اجـلقـضـا بــه زور تـمـامـم ز زیـن بــجـنـبــانـد
مرااگر هنری نیست این دو خاصیت استکـه هـر کــرا بــود از مـردمـانـش گـردانـد
نـه در مــنـاصــب اقــران حــســد بــیـازاردنـه در صــدور بــزرگـان طـمـع بــرنـجــانـد
فـلـک چـو کـان گـهـر دید خـاطـرم پـرسـیدکـه این کـه دادت و جـز راسـتـیت نرهاند
چـو نام دولت اکـفـی الکـفـات بـردم گفـتبـه کـار دولـت اکـفـی الـکـفـات می ماند
تـویـی کـه ابــر ز تـاثـیـر فـتـح بــاب کـفـتتـــوانــد ار هــمـــه آب حـــیــات بـــارانــد
بـه سـیم نـام نکـو مـی خـری زیان نکـنیبـرین بـمان که ز مردم همین همی ماند
عــنــان بــه ابــلــق ایــام ده کــه رایـض اوسـعـادتـیسـت که در موکب تـو می راند
غـبـار مـوکـب مـیمـونـت از بـسـیـط زمـینسـوی محـیط فلک چـون عـنان بـپـیچـاند
ز بــهـر تــکـیـه او گـرنـه عـزم فـسـخ کـنـدسـپـهر گـوشـه مـسـند ز مـاه بـفـشـاند
تــو تــا مـدبــر مـلـکـی شـکـوه تــدبــیـرتز بــام گـیـتــی تــقـدیـر بــد هـمـی رانـد
جـهـان بـه آب وفـا روی عـهـد مـی شـویدفلک به دست ظفر جعد ملک می شاند
زمـانـه مـهـره تــشـویـر بــازچـیـد چـو دیـدکـه فـتـنه بـا تـو همی بـازد و همی ماند
تــو در زمـانـه بــســی از زمـانـه افــزونـیاگــر زمــانــه نــدانــد خــدای مــی دانــد
همـیشـه تـا کـه ز تـاثـیر چـرخ و گـریه ابـردهـان غـنـچــه گـل را صــبــا بــخــنـدانـد
لب نشـاط تـو از خـنده هیچ بـسـتـه مبـادکـه خـصـم را بـه سـزا خـنـده تـو گـریانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.