ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



در دین چـو اعتـصام بـه حـبـل متـین کنندآن بـه که مطلع سخـن از رکن دین کنند
دیـن پــروری کـه داغ سـتـورش مـقـربــاناز بـهر کـسـب مرتـبـه نقـش نگین کـنند
ارواح انـــبــــیـــا ز مـــقــــامــــات آخــــرتبـر دسـت و کلک و فـتـوی او آفرین کنند
از شـرم رای او رخ خـورشـیـد خـوی کـنـدهرگه کـه بـر سـپـهر حـدیث زمین کـنند
اطراف مدرسـه اش بـه زبـان صدا چـو دیدهرشـب مذکریش شـهور و سـنین کنند
خورشید کیست چاکر رایش از این سببهـر بــامـدادش ابــلـق ایـام زیـن کــنـنـد
نقـدیسـت نکـتـهاش کـه دارد عـیار وحـیدر گـنـج خـانه خـردش زان دفـین کـنـنـد
ای تـاج بـا کسـی که مدار شـریعـتـسـتدر شـرع از طـریق تـهاون کـمـین کـنـنـد
صـاحـبـقران شـرع بـه جـایی تـوان شـدنکـانجـات بـا مخـنث و مطـرب قـرین کنند
مجلس بـه دوش گربه شکاران چرا شویچون نسبتت به خدمت شیر عرین کنند
یـک الـتـفـات او ز تـو گـر مـنـقـطـع شـدیزان التـفـاتـها کـه بـه صـوت حـزین کـنند
منکر مشو ازین که درین پـوست نیستـیکـازادگـان بـه خـیره تـرا پـوسـتـین کـنند
ای نــایــب مــحـــمــد مــرســل روا مــدارتـا بـا من این مکـاوحـت از راه کین کـنند
چـنـدان بـقـات بـاد کـه تـاثـیر لـطـف صـنعاز بـرگ اطـلـس وز گـیـا انـگـبـیـن کـنـنـد
شرع از تو سرخ رو تو چو گل تـازه روی تـاتـشبـیه چـهرها بـه گل و یاسـمین کنند



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.