ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر علاء الدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هـرکــرا در دور گــردون ذکــر مـقــصــد مـی رودیـا ســخــن در سـر ایـن صـرح مـمـرد مـی رود
یـا حـدیـث آن بـهـشـتـی چـهـره کـز بــدو وجـودهمـچـو خـاتـونـان درین فـیروزه مـرقـد مـی رود
یا در آن حـورا نسـب کودک شـروعـی می کـندکــز تــصــنـع گـه مـخــطــط گـاه امـرد مـی رود
یـا هـمـی گـویـد چــرا در کـل انـســان بــر دواماز تــحــرک مـیـل و تــحــریـک مـجــدد مـی رود
بــر زبــان دور گـردون در جــواب هـرکـه هـسـتذکــر دوران عــلــاء الــدیـن مــحــمــد مـی رود
آنــکــه پــیـش ســایـه او ســایـه خــورشــیـد رادر نشستن گفت وگوی صدر و مسند می رود
وانـکــه جــز در مــوکــب رایـش نــرانــد آفــتــابرایـتــش بــر چــرخ مــنـصــور و مؤیـد مــی رود
گـرچـه از تــاثــیـر نـه گـردون بــه دسـت روزگـارســاکـنـان خــاک را انـعــام بــی حــد مـی رود
هرچـه رفـتـسـت از عـطـیتـهای ایشـان تـاکنونحـاطـه الـله زو بـه یک احـسـان مفـرد می رود
عـقـل کـل کـو تـا بـبـیند نفـس خـاکـی گـوهریکـز دو عـالـم گـوهـرافـشـانـان مـجـرد مـی رود
طبـعش اسـتـقبـال حـاجـتـها بـدان سـرعت کندکـاندر آن نسـبـت زمـان گـویی مـقـید مـی رود
دسـت اورا در سـخـا تـشـبـیه می کردم بـه ابـرعـقـل گـفـت این اصـل بـاری نامـمـهد می رود
پــیـش دسـت او هـنـوز انـدر دبــیـرسـتـان جـودبـــر زبـــان رعــد او تـــکــرار ابـــجـــد مــی رود
خـاک پـایـش را ز غـیـرت آسـمـان بـر سـنـگ زدتــا بــه گــاه چــرخ مــوزون نـامــعــدد مـی رود
گـفـت صــراف قـضـا ای شــیـخ اگـر نـاقـد مـنـمدر دیــار مــا تـــصـــرف فــرق فــرقــد مــی رود
وصف می کردم سـمندش را شبـی بـا آسـمانگفـتـم این رفـتـار بـین کان آسـمان قد می رود
گـفـت دی بـر تـیغ کـوهـی بـود پـویـان گـفـتـییآفـتـابــسـتـی کـه سـوی بــعـد ابـعـد مـی رود
مـاه بـشـنید این سـخـن آسـیب زد بـا مـنطـقـهگـفـت آیـا تــا حــدیـث نـعــل و مـقـود مـی رود
ای جـوان دولـت خـداوندی کـه سـوی خـدمتـتدولـت مـن ســروقـد یـاسـمـیـن خــد مـی رود
جـانم از یک ماهه پـیوند تـو عـیشـی یافتـسـتکـز کـمـالـش طـعـنه در عـیش مخـلـد می رود
خـتـم شـد بـر گـوهر تـو همـچـو مـردی مردمیدر تـو این دعـوی بـه صـد بـرهان مؤکد می رود
دور نـبــود کـیـن زمـان در مـجـلـس حـکـم قـضـابــر زبــان چـرخ و اخـتــر لـفـظ اشـهـد مـی رود
نعـت تـو کـی گـنجـد اندر بـیت چـندی مخـتـصـرراسـتـی بـاید سـخـن در صـد مـجـلـد مـی رود
چشم بد دور از تو خود دورست کز بس باس توفتـنه اکنون همچو یاجـوج از پـس سد می رود
دانی از بـهر تـو بـا چـشـم بـد گـردون چـه رفـتآنـچــه آن بــا چــشـم افـعـی از زمـرد مـی رود
تــا عـروس روزگـار انـدر شـبــســتــان ســپــهـردر حــریـر ابــیـض و در شــعــر اســود مـی رود
وقـف بــادا بــر جــمـال و جــاه و عـمـرت روزگـارزانــکــه در اوقـــاف احـــکـــام مؤبـــد مــی رود
حـاجـب بــارت سـپـه داری کـه در مـیـدان چـرخحــزم را پــیـوسـتــه بــا تــیـغ مـهـنـد مـی رود
سـاقی بـزمت سمن ساقی که بـر قصر سپـهرلــهــو را هــمــواره بـــا صــرف مــورد مــی رودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.