ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان فیروز شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــهــمــت بــرتــر از چــرخ اثــیـروز بـــزرگــی دیــن یــزدان را نــصــیــر
بــرده حــکـمـت گـوی از بــاد صـبــاکـرده دسـتـت دسـت بــرابــر مـطـیـر
ای جوان بـختی که مثل و شبـه توکــس نــیــابــد در خــم گــردون پــیـر
بـنده امشب بـا جمال الدین خطیبآن بـه رای و کلک چون خورشید و تیر
عـزم آنـدارد کـه خـود را یـک نـفـسبـــاز دارد از قـــلـــیـــل و از کـــثـــیـــر
دیگکی چونان که دانی پخته استهـمـچــو دیـگـر کـارهـای مـا حــقــیـر
خـانـه ای ایـمـن تــر از بــیـت حـرامشــاهـدی نــیـکــوتــر از بــدر مــنــیـر
تـا بـه اکـنـون چـیـز لـیـزی داشـتـمزانـکـه در عـشـرت نـبــاشـد زو گـزیـر
از تـرش رویـی و تـاریـکـی کـه بــودچـون جـفای عصـر و چـون درد عصـیر
گـاو دوشــای طـربــمـان ایـن زمـانخشک کرد از خشک سال فاقه شیر
یک صـراحـی بـاده مان ده بـیش نهور دو بـاشـد ایـنـت کـاری بـی نـظـیـر
تـلـخ همچـون عـیش بـدخـواه ملکتـیـره نـی چـون روی بــدگـویـی وزیـر
از صفا و راستـی چـون عدل و عقلوز خـوشـی و روشـنی جـان و ضـمیر
رنـگ او یـا لـعـل چــون شـاخ بــقـمورنـــه بـــاری زرد چـــون بـــرگ زریــر
گر فرسـتـی ای بـسـا شکراکه مناز تــو گـویـم بــا صــغـیـر و بــا کـبــیـر
ورنــه فــردا دســت مــا و دامــنــتکـای مـسـلـمـانـان از این کـافـر نفـیر
انـوری بــی خــردگـیـهـا مـی کــنـدتــو بــزرگــی کــن بــرو خــرده مـگـیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.