ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر شمس الدین اغلبک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بـــهـــمـــت ورای چـــرخ اثـــیـــرچـرخ در جـنـت هـمـت تــو قـصـیـر
ای بــقـدر و شـرف عـدیـم شــبــیـهوی بـه جـود و سـخـا عـدیم نـظـیر
پـیش وهـم تـو کـنـد سـیـر شـهـابپـیـش دسـت تـو زفـت ابـر مـطـیـر
نـه بــه فـر تــو در کـمـان بــرجـیـسنـه بــه طـبــع تـو در دو پـیـکـر تـیـر
قــــلـــمـــت راز چــــرخ را تــــاویـــلسـخـنـت عـلـم غـیـب را تـفـسـیر
بــرق بــا بــرق فــکــرت تــو صــبــوربــحــر بــا بــحــر خـاطـر تــو غـدیـر
بـــگــشــایــی گــه سؤال و جـــوابمشـکـلات فـلک بـه دسـت ضـمیر
خـدمـتــت حــرفـه وضـیـع و شـریـفدرگـهـت قـبــلـه صــغــیـر و کـبــیـر
ای جـوان بـخـت سـروری کـه نـدیـدچـون تـو فـرزانه چـشـم عـالم پـیر
بـنده را خـصـم اگـر بـه کـین تـو کـردنــقـــش عـــنــوان نــامــه تـــزویــر
مالش این بس که تا به حشر بماندبـی گـنه مـسـت شـربـت تـشـویر
مــبـــر امــیــدش از عــطــای بــزرگای بــزرگ جـهـان بـه جـرم حـقـیـر
زانـکـه جـز دسـت جـود تــو نـکـشـدپــای ظــلــم و نــیــاز در زنــجــیــر
مـادری پــیـر دارد و دو ســه طــفــلاز جــهــان نــفــور جــفــت نــفــیـر
هـمــه گــریـان و لــقــمــه از اومـیـدهـمـه عـریـان و جــامـه از تــدبــیـر
کــرده از حــرص تــیـز و دیـده کــنــددیــــدهــــا وقــــف روزن ادبــــیــــر
غـــم دل کـــرده بــــر رخ هـــر یـــکصــورت حــال هـر یـکــی تــصــویـر
دســت اقــبــالــت ار بــنــگــشــایـدبــنــد ادبــار زیـن مــعــیـل فــقــیـر
گـــاو دوشـــای عـــمـــر او نـــدهــدزین پس از خشکسال حادثه شیر
پـای مـن بـنـده چـون ز جـای بـرفـتکارم از دسـت من بـرون شـده گیر
مـن چـه گـویـم کـه حـال مـن بـنـدهحـال مـن بـنـده مـی کـنـد تـقـریـر
تــا بــود چــرخ را جــنـوب و شــمـالتــا بــود مــاه را مــدار و مــســیــر
تـخـت بـادت هـمـیـشـه چـرخ بـلـنـدتـاج بــادت هـمـیـشـه بــدر مـنـیـر
اشک بـدخـواهت از حـسد چـو بـقمروی بــدگــویـت از عــنــا چــو زریـر
قـامـت دشـمـنـت چـو قـامـت چـنگنــالــه حــاســدت چــو نــالــه زیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.