ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دشمنان از وی دروغی گفته بودند خلوص خود و عذر مخدوم را گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای تـــرا کــرده خـــداونــد خـــدای مــتـــعـــالداده جـان و خـرد و جـاه و جـوانـی و جـمـال
حــق آنــرا کــه زبــر دســت جــهـانـی کــردتکـه مـرا بـیهـده بـی جـرمـی در پـای مـمـال
بــکــرم یـک ســخــن بــنـده تــامــل فــرمــایپـس بـراندیش و فروبـین و بـدان صورت حال
هفته ای هست که در دست تجنیست اسیربه حدیثی که چو موی کف دستست محال
آخـر از بـهـر خـدا این چـه خـیالـسـت و گـمـانواخر از بـهر خدا این چـه جـوابـست و سؤال
تــو خــداونـد کــه بــر مـن بــودت مـنـت جــانتــو خـداونـد کـه بــر مـن بــودت مـنـت مـال
از مـن آیـد کـه بـه نـقـص تـو زبــان بـگـشـایـمیارب این خـود بـتـوان گفت و درآید بـه خـیال
حــاش لـلـه نـه مـرا بــلــکــه فــلــک را نـبــودبـا سـگ کـوی تـو این زهـره و یـارای مـقـال
دشــمــنـان خــاک دریـن کــار هـمـی انـدازنـدورنـه مـن پــاکـم ازیـن، پــاکــتــر از آب زلـال
گـرچـه فـرمـانـت روانسـت بـه هرچ آن بـکـنیبـا من عاجز مسکین چه سیاست چه نکال
جــهـد آن کـن کـه در ایـن حـادثــه و درد گـراندور بــاشــی ز تــهـور کــه نـدارنـد بــه فــال
بـنـده را نـیسـت غـم جـان و جـوانـی و جـهانغـم آنـسـت کـه بـیهـوده درافـتـی بـه وبـال
ور چـنانسـت که خـشـنودی تـو در آن هسـتکـانـدریـن روز دو عــمـرم کـه مـبــیـنـاد زوال
کــار را بــاش کـه کـردم ز دل و ســیـنـه پــاکخـون خود گرچـه ندارد خـطری بـر تـو حـلال
وعـده ای مـی ننهم هین مـن و قـتـال و کـنبمهلـتـی می ندهم هین من و جـلـاد و دوال
مـرگ از آن بـه کـه مـرا از تـو خـجـل بـایـد بـودنه گناهی و نه خـوفـی و نه قیلی و نه قـال
سـخـن بـنـده هـمـین اسـت و بـر این نـفـزایدکــه نـیـفــزایـد ازیـن بــیـهـده الـا کــه مـلـال
تـا کـه امـیـد کـمـالـسـت پـس از هـر نـقـصـانبـیم نقـصـانت مبـادا ز فـلـک ای کـل کـمـال
بـه چـنـین جـرم و تـجـنـی کـه مـرا افـکـنـدنـدای خـــداونــد خـــدا را مــفـــکــن در اقــوالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.