ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مخدرة الکبری عصمة الدین مریم خاتون

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـرحــبــا مـوکـب خـاتــون اجــلعـصـمـت الـدین شـرف داد و دول
آنـکـه بـردسـت نـهـایـت بـه ابـدوانـکـه بــردسـت بــدایـت بـه ازل
آن بـه جـاه و بـه هنر بـه ز فـلکوان بـه قدر و به شرف بـر ز زحل
بــا وفــاقــش الــم دهـر شــفــابــا خـلـافـش اسـد چــرخ حــمـل
ای بـه اجناس هنر گشته سمروی بـه انواع شرف گشـتـه مثـل
دهــر نــتـــوانــدت آورد نــظــیــرچـــرخ نـــتــــوانـــدت آورد بــــدل
چـرخ بــا جـود تــو ایـمـن ز نـیـازدهـر بـا عـدل تـو خـالـی ز خـلـل
نقـش کـلـکـت همه در مـنظـومدر نـطــقـت هـمـه وحــی مـنـزل
با کمال تو فلک یک نقطه استبــا وقــار تــو زمــیـن یــک خــردل
دسـت عـدل تـو اگـر قـصـد کـنددور دارد ز جــهــان دســت اجــل
از خـداونـدان بـرتـر ز تـو نیسـتجــز خــداونــد جــهـان عــزوجــل
ای مـه از گـوهـر آدم بــه شـرفوی بـر از گـنبـد اعـظـم بـه محـل
تـیـغ مـریـخ کـنـد قـهـر تــو کـنـدمشـکـل چـرخ کند کـلک تـو حـل
بـنده هرچـند بـه خـدمت نرسـدمتـهم نیست بـه تـقصیر و کسل
اندرین سـال کـه بـگـذشـت بـروآن رسیده است که زان لاتـسـال
بـنـدهـا داشـتـه بـی هیچ گـنـاهعـزلـهـا یـافـتـه بـی هـیـچ عـمـل
آن همه مغـز چـو تـجـویف دمـاغوین همه پوست چو ترکیب بصل
قـرب مـاهی نـبـود بـیش هـنـوزتـا بـرسـتـست از آن ویل و وجـل
تــا بــه اول نــرســد هـیـچ آخــرتــا چــو آخــر نــبـــود هــیــچ اول
بـاد بـی اول و آخـر هـمـه عـمـرشـب و روزت چـو شب و روز امل
نوش در کام حـسـود تـو شرنگزهـر در کـام مـطـیـع تــو عـســل
پــای دور فـلـک و دســت قـضــالـنگ در تـربـیت خـصـمت و شـلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.