ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح شیخ امام جمال الاسلام

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای کرده درد عشـق تـو اشکم بـه خـون بـدلوی یـازدم ســرشـتــه بــه مـهـر تــو در ازل
ای بـی بـدل چو جـان بـدلی نیست بـر تـوامبـر بـی بـدل چـه گـونه گـزیند کـسـی بـدل
گشتـی بـه نیکویی مثـل اندر جـهان حـسـنتـا من بـه عاشقی شـدم اندر جـهان مثـل
تــرســم کــه روز وصــل تــو نـادیـده نـاگـهـانسـر بــرزنـد ز مـشـرق عـمـرم شـب اجــل
دردا و حــســرتـــا و دریــغــا کــه روز و شــببـا صـد دریـغ و حـسـرت و دردم ازیـن قـبـل
در مـشـکـلـی فـکـنـد مـرا عـشـق تـو کـه آنجـز کـلک خـواجـه کـس نکند در زمانه حـل
صــدر امــم امــام طــریــقــت جـــمــال دیــنلـــطـــف خـــدای و روح هــنــر مــایــه دول
صـدری کـه چـون سـخـن ز سـخـنهای او رودادراک مــنـهـزم شــود و عــقــل مــبــتــذل
سری بـود مشاهده بـی صورت و بـی حروفنطـقـی بـود مـعـاینه بـی نحـو و بـی عـلـل
روح از نـهـیـت آنـکـه مـگـر وحـی مـنـزلـسـتاندر فـتـد بـه سـجـده که سـبـحـان لم یزل
رایــش فـــرو گــشـــاده ســـراپـــرده فـــلــکقـدرش فـرو شـکـسـتـه کـله گـوشـه زحـل
در روح او دمـیـده قـضــا صــدق چــون یـقـیـندر ذات او سـرگشـتـه قدر عـلم چـون عمل
بــا حــزم او طــریـقـت و دیـن فــارغ از فــتــوربــا عــزم او دیـانـت و دیـن ایـمـن از خــلـل
خــورشـیـد عـلـم را فـلـک شـرح و بــسـط اوبیت الشرف شدست چو خورشید را حمل
ای در وقــار حـــاکــی اخـــلــاق تـــو زمــیــنوی در ثـــبـــات راوی افــعــال تـــو جـــبـــل
گــر نــز پـــی حــســود تــو بـــودی وقــار تــوبــرداشــتــی ز روی زمــیــن عــادت جــدل
صــافـی تــرســت جــوهـرت از روح در صــفـاعـالـی تـرسـت مـنـبــرت از چـرخ در مـحـل
در بــحـر عـلـم کـشـتــی عـلـم تــو مـی رودبــی بــادبــان عـشـوه و بــی لـنـگـر حـیـل
در بـــرق فــکــرتــت نــرســد نــاوک عــقــولدر ســمـع خــاطـرت نـشــود عـشــوه امـل
نــه راه هــمــتـــت بـــزنــد رتـــبـــت جــهــاننــه آب عــصــمــتـــت بـــبـــرد آتــش زلــل
آن کس که بـا محـاسـب جـلد از کمال جـهلنشـناخـت جـز بـه حـیله همی اکثـر از اقل
گـشـت از عـنـایت تـو همـه دیده چـون بـصـرزین پـیش گرچه بـود همه پـرده چون بـصل
شعرش همه نکت شد و نظمش همه مدیحقولش همه مثـل شد و درجـش همه غزل
آری بـــه قـــوت و مــدد تـــربـــیــت شـــونــدبـاران و بـرگ و گل گهر و اطـلس و عـسـل
تــا بــاد گـلـفـشـان گـذرد بــر چــنـار و ســروتـا ابــر درفـشـان گـذرد بــر حـضـیـض و تـل
ایــن در جـــوار خــاک شــتـــابـــان و تـــیــزروچــون مـرغ زخـم یـافـتــه در حــالـت وجــل
وان بــر بــسـیـط بــاغ گـرازان و خـوشـخــرامچـون بــر زمـیـن آیـنـه گـون نـاقـه و جــمـل
گـاه از نـســیـم ایـن دهـن خــاک پــر عـبــیـرگــاه از نــثــار آن چــمــن بـــاغ پـــر حــلــل
در بـاغ عـلـم همـچـو گـل نـوشـکـفـتـه بـاشدشـمنت چـو بـه بـرگ گـل تـر درون جـعـل
پـــای زمــانــه در تـــبـــع تـــابـــع تـــو لــنــگدسـت سـپــهـر در مـدد حــاسـد تــو شـلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.