ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش اسب صاحب ناصر الدین و تخلص به مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای زریــن نــعــل آهــنــیـن ســمای سـوسـن گوش خـیزران دم
ای بــاد صــبــا گــرفــتــه در گــلبــا آتــش تـو چـو سـاق هـیـزم
ســیـر تــو بــه گــرد خــط نــاوردچـون گـرد سـپـهـر سـیر انـجـم
بــر دامـن کـســوت بــهـیـمـه اتبــربـسـتـه قـضـا خـواص مـردم
بـا نـرمـی حـشـوهای شـانـه اتبـــرکــنــده قــدر بــروت قــاقــم
ره گــم نــکــنــی و در تـــحـــرکچـون گوی ز پـای سر کنی گم
مـضـطـر نـشـوی ز بـسـتـن نعـلدردی نــــدهــــی ز اول خـــــم
وقـت جــو اگـر ز عـجــلـت طـبــعبـر گـوشـه آسـمـان زنـی سـم
از بــهـر قــضــیـم تــو شــود جــودر ســنـبــلـه ســپــهـر گــنـدم
در خـدمـت داغ و طـوق صـاحــببــس تــجـربــهـات بــی تـعـلـم
آن عـالـم کـبــریـا کـه عـامـسـتچــون رحــمـت ایـزدش تــرحـم
وهـم از پـی کـبـریاش مـی رفـتتــا غــایــت ایــن رونــده طــارم
چون عاجز شد به طیره برگشتیـعـنـی کـه نـمـی کـنـم تـبــرم
زان پــس خــبــرش نـیـافـت آریآنـجــا کــه بــرد پــی تــســنـم
ای پــــایـــه کـــبــــریـــات فـــارغاز نـــنـــگ تـــصـــرف تـــوهـــم
ای حــکــم تــرا قــضــا پــیــاپــیوی امـــر تــــرا قــــدر دمــــادم
صدر تـو بـه پـایه تـخـت جـمشیداسب تو به سایه رخش رستم
بـا رای تـو ذره ایسـت خـورشـیدبـا طـبـع تـو قطـره ایسـت قلزم
گردون بـه سـر تـو خـورد سـوگندسـر سـبــزی یـافـت از تــراکـم
بــیـدار نـشـد سـپـیـده دم تـاشرای تــو نـگــفــت لــاتــنـم قــم
فـــرمــان تـــرا کـــه بـــاد نــافـــذجــایـز شــده بــر قـضــا تــقـدم
عــهـد تــو و در زمــانـه تــقــدیـمآب آمــده وانــگــهــی تــیــمــم
بـــا دســت تــو از تـــرشــح ابـــردایــم لــب بــرق بــا تــبــســم
از لــطــف تــو زاده نـوش زنــبــوروز عـنف تـو رسـتـه نیش کـژدم
فـتــنـه نـکـنـد هـمـی تــجــاسـرتـا عـدل تـو مـی کـند تـجـشـم
از جــمـلــه کــایـنـات کــانـســتکـز دسـت تـو می کـند تـظـلـم
خــالـی نـگـذاشـتــســت هـرگـزای عـزم تـو خـالـی از تــلـعـثـم
مــدح تــو ضــمــیـری از تــفــکــرشــکــر تــو زبـــانــی از تــرنــم
تــا شــکــر مــزیــد نــعــمــت آردبــادی هـمـه سـالـه در تــنـعـم
تــا حـکـم نـه آسـمـان روانـسـتبــر هـفـت زمـیـن تــرا تــحـکـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.