ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت بارگاه ملک الوزرا مخلص الدین از زبان صفه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـــن کـــه ایـــن صـــفـــه هـــمـــایــونـــمدایــه خـــاک و طـــفــل گــردونــم
در نـــــهـــــاد از فـــــلـــــک نـــــمـــــودارمدر عـــلـــو از زمـــانــه بـــیــرونـــم
از شــــرف پــــاســــبــــان کـــهـــســــارموز شــرف پـــادشـــاه هــامــونــم
نـــه ز ســـعـــی جــــمـــال مـــحـــرومـــمنـه بــه قــوت کــمــال مـغــبــونـم
در قــیـامـت بــه صــد زبــان هـمـه شــکـرپـــای مــرد ســدیــد حــمــدونــم
آنــــکـــــه آن دارد از زمـــــانــــه مـــــنــــمکـه بـه قـامـت الـف بـه خـم نونـم
بــا چـنـیـن فـر و زیـب و حـسـن و جــمـالکه چو لیلی بسی است مجنونم
چــــه شــــود گــــر بـــــزرگــــواری شــــدزایــــر ســــده هــــمــــایــــونــــم
تــــــا بــــــیـــــفــــــزود گـــــرد دامـــــن اوآب روی جـــمـــال مـــیـــمـــونـــم
مــخــلــص الــدیــن کــه نــام و ذاتـــش راحــوت گـردون و حــوت ذوالـنـونـم
آنــکــه بـــا دســـت گــوهــرافـــشـــانــشقــســمــت رزق را چــو قــانـونــم
بـــــــا دل او عـــــــدیــــــل دریــــــابـــــــمبــا کــف او نــظــیــر جــیــحــونــم
آنــــکــــه ز اقــــبــــال او هــــر آیـــیـــنــــهصـــدف چـــنـــد در مـــکـــنــونــم
از یـــکـــی کـــان حــــســـن اخـــلـــاقـــموز دگــر بـــحــر نــطــق مــوزونــم
در چــو مـن کــس کـمـان قــصــد مـکــشکـــز تـــو در انــتـــقـــام افـــزونــم
گــنــج قـــارون بـــه کـــس دهــم نــدهــمتــا نـشـد جــای حــبــس قـارونـم
دعـــویــی مــی کـــنــم کـــه در بـــرهــاننـــشـــود زرد روی گـــلـــگـــونــم
خـــود خـــلـــاف از مـــیـــانـــه بــــرداریـــمتـو نه گـرگـی و مـن نه شـعـمونم
تــــا کــــه گــــویـــد تــــرا کــــه مـــردودیتــا کـه گـویـد مـرا کـه مـطــعـونـم
با من این دوست این چه بوالعجبی استآشــنــا شــو نــه نــاکــس دونــم
مـــن چـــنـــان بـــوده ام کـــه اکـــنــونــیتــو چــنـان بــوده ای کـه اکـنـونـم
گــر بـــر ایــن مــایــه اخـــتـــصـــار کــنــیهـم تـو بـیـنـی کـه در وفـا چـونـم
ورنــــه مــــی دان کــــه بــــه روز فــــنــــامـعــتــکــف بــر در شــبــیـخــونـم
یــک زمـــان ســـاکـــنـــت رهــا نـــکـــنــمتــا ز ســکــان ربــع مــســکــونـم
یـــا ز غــــیـــرت هـــدر کـــنـــم خــــونـــتیـا بـه طـوفـان تـلـف شـود خـونـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.