ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
درآمــد مــوکـــب عـــیــد هــمــایــونکـه بـر صـاحـب مبـارک بـاد و میمون
سـپـهر مجـد مجـدالدین که شـاهانز مـجــدش مـلـک را کــردنـد قــانـون
عـدو بــنـدی کـه کـلـکـش در دهـادهکـنـد گـل را ز خــون فـتــنـه گـلـگـون
بـکاهد وقت خـشـمش عمر در مرگبـغـلـطـد گـاه کـینـش مـرگ در خـون
ازو دشــمــن چـــو دارا از ســکــنــدرازو حــاسـد چــو ضـحـاک از فـریـدون
زهـی جــود از تــو در قـوت چـو قـارنزهـی آز از تـو در نـعـمـت چـو قـارون
عـتــابــش بــر زمـیـن بــارد صـواعـقنـهـیـبــش بــر زبــان آرد شـبـیـخـون
امـــیــران تـــو جـــبـــاران گـــیــتـــیمــطــیــعــان تـــو بـــیــداران گــردون
زمـــانــه تـــیــره و رای تـــو روشـــنخـلایق تـشنه و دسـت تـو جـیحـون
غلط را سـوخـت حـکمت بـر در سهوچــرا را کــشــت امـرت بــر در چــون
چـه عـالـی همـتـی یارب کـه هـردمیـکــی در آفــریـنـش بــیـنـی افــزون
نـدادی دل بــه دنـیـی و بـه عـقـبـینــبــســتــی وهـم در والــا و در دون
قــضــا تــدبــیـر دور چــرخ مــی کــردکه بـر ذات تـو گشـت اقبـال مفـتـون
قـدر سـاز وجــود دهـر مـی سـاخـتکه بـر عـرش تـو شـد اقـبـال مقـرون
چــو گـیـرد آتــش خــشــم تــو بــالـانــیـابــد از دو عــالــم نــیـم کــانــون
چــو از تــو بــگـذری نـزدیـک آن قــومنـبـیند کـس مـگـر مـحـرور و مـدفـون
چـه خـیزد آخـر از قومی که هستـندغـــلـــام آلــتـــی مــولـــای الــتـــون
بــه مـردی و مـروت کــی رســیـدنـددر انگشت تو این یک مشت مرهون
در آن مـوقـف کـه از مـصـروع پــیـکـارزبــان رمـح گـردان خــوانـد افـســون
رســانــد آتـــش کــوشــش حـــرارتبـه ایوان مـسـیـح و جـیش ذوالـنـون
ز پـشـتـه پـشـتـه گشـتـه ناظـران رانـمــایـد کــوه کــوه اطــراف هـامــون
ز اشــــک بــــیـــدل و خــــون دلـــاورهمه میدان کنی جـیحـون و سیحون
خــداونــدا ز مــدح تــســت حــاصــلرخ رنــگ مـــرا رنــگ طـــبـــر خـــون
شـنیدسـتـم که پـیش تـخـت اعـلیبــزرگـی خـوانـد شـعـر قـافـیـه خـون
نـه بــر وجـهـی کـه بــاشـد رونـق اودر آخـــر کـــرد ذکــر آب و صـــابـــون
جــهـان دانـد کــه مـعــزولـی نـیـابــدربــیـع نـطــق را در ربــع مــســکــون
هنـوز از اسـتـمـاع شـعـر نـیکـوسـتخـــرد را گـــوش درج در مـــکـــنـــون
ســزای افـتــخــار آن شـعـر بــاشــدکــه افــزون بــاشــدش راوی مـوزون
ز شــعــر بــاطــل هـر کــس زبــانــمنمی گفتـه است حقی تـا بـه اکنون
همیشه تا که حسن و عشق باشدمـثـلـهـا شـاهد از لـیلـی و مـجـنـون
جــنــاب دوســتـــانــت بـــاد جــنــتطــعــام دشــمـنـانـت بــاد طــاعــون
شـبـت فـرخـنـده و روزت خـجـسـتـهخــزانـت خــرم و عــهـدت هـمــایـونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.