ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح پیروزشاه عادل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای شمس دین و شمس فلک آسمان توای صـدر مـلـک و صـدر جـهـان آسـتـان تـو
ای چــرخ پــسـت هـمـبــر رای رفـیـع تــووی ابـــر زفــت هــمــبــر بـــذل بــنــان تــو
آرام خــاک تـــابـــع پـــای رکــاب تــســتتــعــجــیـل بــاد والـه دســت و عــنـان تــو
اســبــاب دهـر داده دســت سـخــای تــواشـکـال عـقـل سـخـره کـشـف و بـیان تـو
ذات مـقـدس تــو جــهـانـیـسـت از کـمـالیک جـزو نـیسـت کـل کـمـال از جـهـان تـو
گـر لـامـکـان روا بــودی جـای هـیـچ کـساز قــدر و از مــکــان تــو بــودی مـکــان تــو
ور بـر قـضـا روان شـودی امـر هـیـچ کـسراه قـــضـــا بـــبـــســـتـــی امــر روان تـــو
رازی کـه از زمـانـه نـهان داشـت آسـمـانرانـد در ایـن زمــانـه هـمــی بــر زبــان تــو
گـر بـا زمـانه کـلـک تـو گـوید کـه در زمـینمـنـظـور کـیسـت حـکـم قـضـا گـوید آن تـو
اسـرار عـالمش بـه حـقـیقـت شـود یقینهـرکــو کــنـد مـطــالــعــه لـوح گــمـان تــو
مـریـخ رابــه خــنـجــر تــو سـرزنـش کـنـدگــر دیـده ســپــهـر بــبــیـنــد ســنــان تــو
شکل هلال و بـدر ز تـاثـیر شمس نیستاین هست عکس جام تو وان ظل خوان تو
جـوزا بـه پـیش طالع سعدت کمر بـبـستچون دست تـو شده است مگر بـر میان تو
وانــدر مــراتــب هــنــر ابــنــای مــلــک راآیـیـن وسـان دگـر شـد از آیـیـن وسـان تـو
بــر ذروه وجــود رسـانـد خــدنـگ خـویـششـسـت شـهاب اگر بـه کـف آرد کـمان تـو
تــا شــاخ را ز بـــاد صــبــا تــربــیــت بــودبـــیــخ فــنــا بـــرآمــده از بـــوســتــان تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.