ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



مدح سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای مــمــالــک را مــبـــارک پــادشــاهای سـزای خـاتــم و تــخـت و کـلـاه
تــیـغ خــونـخــوارت پــذیـرفـتــار فـتــحعـفـو جـان بـخـشـت خـریـدار گـنـاه
روز کـوشــش بــحــر گـردون کـر و فـروقت بـخـشـش چـرخ دریا دسـتـگاه
شــاه احــمـد نـام مـوســی مـعـرکـهشـاه یوسـف صـدق یـحـیی انـتـبـاه
عـز دین و مـلـک دولـت آنـکـه هسـتعـز و دیـن و مـلـک و دولـت را پــنـاه
سـاحـت عرشـسـت خـاک حـضـرتـتکـانـدرو جــز کـبــریـا را نـیـســت راه
روز بــارت خــاک بــوســان ره دهـنــدآفـــتـــاب و ســـایــه را در بـــارگـــاه
آســمــان چــشــم حــوادث بــرکــنـدگـر کــنـد در ســایـه چــتــرت نـگــاه
بـــر امـــیــد آنـــکـــه از روی قـــبـــولرفـعــت چــتــر تــو یـابــد جــرم مـاه
پـوشـد اندر عـرصـه گـاه هر خـسـوفکسوتـی چون کسوت چـتـرت سیاه
چرخ و ارکان فوق تختی بیش نیستاین به جودت شد مسلم آن به جاه
آسـمان سـرگـشـتـه کـی ماندی اگـربـــا ثــبـــات جــاه تــو کــردی پــنــاه
عـرصـه تــنـگ سـپــهـر تـنـگ چـشـمکـی تــوانـد دیـدن انـدر سـال و مـاه
بـــر ثـــبـــات دولـــت آثـــارت دلـــیــلبـــر دوام مــلــک انــصـــافــت گــواه
بــر در مـلــکــت کــرا آیـد شــگــفــتگــر کــمـر بــنـدد نـشــابــور و هـراه
صــادقــان از خــدمــتــت فــارغ نـیـنـدصـبـح صـادق زان همی خـیزد پـگاه
تــــا کـــه دارد آفـــتــــاب آســــمـــاناز فـلـک مـیـدان و از انـجــم سـپــاه
آفـــتــــاب آســـمـــانـــت بــــاد تــــاجو آســـمــان آفـــتـــابـــت بـــاد گــاه
بــخــت روزافـزون و فــرخ روز و شــبجــاودان دولـت فــزا و خــصــم کــاه



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.