ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سلطان سعید سنجربن ملکشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای ز یـزدان تــا ابــد مـلــک ســلـیـمـان یـافــتــههرچه جـستـه جـز نظیر از فضل یزدان یافتـه
ای ز رشـک رونـق بــزمـت سـلـیـمـان را خــدایاز تـضـرع کـردن هـب لـی پـشـیمـان یـافـتـه
مـنـبــر از یـادت جـنـاب خـطـبــه عـالـی داشـتـهدولـت از نـامـت دهان سـکـه خـنـدان یافـتـه
هـرچـه دعـوی کـرده از رتـبــت امـیـرالـمؤمـنـیـنروزگـار از پــایـه تــخــت تــو بــرهـان یـافـتــه
اخـتـران را شـوکـتـت بــر سـمـت طـاعـت رانـدهآسـمـان را همـتـت در تـحـت فـرمـان یافـتـه
بــارهــا از شــرم رایـت آســمــان خــورشــیـد رازیـر سـیـلـاب عـرق در مـوج طـوفـان یـافـتــه
پــیـش چــوگــان مـرادت گـوی گــردون را قــضــابـی تـصـرف سـالها چـون گوی میدان یافـتـه
کــرده مــوزن حــل و عــقــد آفــریــنــش را قــدرتـا ز عـدل شـامـلـت مـعـیـار و مـیزان یافـتـه
مــنـهـیـان ربــع مــســکــون زاب روی عــدل تــوفـتـنه را پـنجـاه سـالـه نـان در انـبـان یافـتـه
در میان دولتـی بـا حـلق ملکی گشـتـه سـخـتهـر کـمـنـدی کـز کـف عـزم تـو دوران یافـتـه
بـــارهــا آحـــاد فـــراشـــانــت شـــیــر چـــرخ رادر پــنــاه شــیــر شــادروان ایــوان یــافــتــه
حــادثــه در نـرد درد و فـتــنـه در شــطـرنـج رنـجبــدســگــالـت را حــریـف آب دنـدان یـافــتــه
زلــف وارش ســر ز تــن بــبــریـده جــلــاد اجــلبـر دل هرک از خـلافـت خـال عـصـیان یافتـه
از مـصـافـت قـایـل تــکـبــیـر حــیـران مـانـده بــازوز نـفــاذت نـامــه تــقــدیـر عــنـوان یـافــتــه
هـم ز بــیـم لـمـعـه تــیـغ تــو جــاســوس ظـفـرمـرگ را در چـشـمـه تـیغ تـو پـنـهـان یـافـتـه
جرم خاک از بس و حل کز خون خصمت ساختهابــلــق ایــام را افــتــان و خــیــزان یــافــتــه
زان اثـــرهــا کـــز ســـنـــانــت یــاد دارد روزگـــاریک نشـان معـجـز از موسـی عـمـران یافـتـه
نــاقــه صــالــح، عــصــای مــوســی و روح پــدرهرسه را در بـطن مادر دیده بـی جـان یافتـه
ســالــهــا بــر خــوان رزم از مــیــزبــان تــیـغ تــووحش و طیر و دام ودد را چـرخ مهمان یافتـه
هرکجـا طی کرده یک پـی نعل اسبـت خاک رزماژدهــای رایـت از بــاد ظــفــر جــان یـافــتــه
آفـتـاب از سـمـت رزمـت چـون بــه مـغـرب آمـدهچـهره چـون قوس قزح پـر اشـک الوان یافتـه
وز گـشـادت روز دیـگـر چـون بــه خـود پـرداخـتـهدیده چـون رخـسار مه پـر زخـم پـیکان یافتـه
وز بــخــار خــون خــصــمــانـت هـوای مــعــرکــهبــی مـزاج انـجـم اسـتــعـداد بــاران یـافـتــه
پــس بــه مــدتــهـا ز خــاک رزمـگــاهـت روزگــاررسـتـنی را صـورت و تـرکـیب مـرجـان یافـتـه
خسروا من بـنده در اثـناء این خـدمت که هستگوش و هوش از گوهرش سرمایه کان یافته
قـصـد آن کـردم کـه ذوالـقـرنـین ثـانـی گـویـمـتهر غـلـامـت از تـو در هر مـکـرمـت آن یافـتـه
شاد بـاش ای مصطفی سیرت خـداوند این منمکـز قـبـول حـضـرتـت اقـبــال حـسـان یـافـتـه
تــا تـوان گـفـتـن هـمـی بــا خـسـرو سـیـارگـانکـای زکـیوان پـاسـبـان وز مـاه دربـان یـافـتـه
بــادت انـدر خــســروی سـیـاره از فـوج حــشـمای مـه مـنـجـوق چـتـرت قـدر کـیوان یـافـتـه
هـرچــه پــنـهـان قـضـا حـزم تــو پــیـدا داشـتــههـرچـه دشـوار قـدر عـزم تــو آسـان یـافـتــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.