ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدر اجل خواجه مجیرالدین محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهی کلک تـو اندر چـشـم دولت کـحـل بـیداریبـه عـونش کـرده مدتـها جـهانداران جـهانداری
مــجـــیــر دولــت و دنــیــا و انــدر دیــده دولــتز رای تـسـت بـینایی ز بـخـت تـسـت بـیداری
جـهان مهر و کـینت وجـه سـاز نعـمت و محـنتسپـهر عفو و خشمت نقشبـند عزت و خواری
بـه آسـانی فکندی سـایه حـشمت بـر آن پـایهکـه نـور آفـتـاب آنـجـا نـگـردد جـز بـه دشـواری
بــزرگـیـهـات را روزی تــصــور کــرد عــقــل کــلنهایت را درو سرگشتـه دید از چـه ز بـسیاری
اگـر بـر گـوهـر مـی سـایـه ای افـتـد ز پـاس تـونبـیند تـا قیامت هیچ مستی پـشت هشیاری
وگـر دانـد کـه تـشـریـف قـبـول خـدمـتـت یـابــدسـتـاند سـایه از پـس رفتـن خـصم تـو بـیزاری
تـو آن صـدری کـه عـالـم را کـمال آمد وجـود تـونگـر تـا خـویشـتـن را کـمتـر از عـالـم نپـنداری
در اوصـاف تـو عـاجـز گشـتـه ام یارب کجـا یابـمکـسـی کـاندر بـیابـان این دهد طـبـع مرا یاری
ز لطف آن کرده ای با جان غمناکم که در شبهاکـنـد بـا کـشـتـهـای تـشـنـه بـارانـهـای آذاری
بـه تـشـریف زیارت رتـبـتـی دادی مـرا کـاکـنـونچـو اقـبـال تـو در عـالم نمی گـنجـم ز جـبـاری
مــرا انــدازه تــمــهـیـد عــذر آن کــجــا بــاشــدولیکن چون کنم لنگی همی پـویم بـه رهواری
تــرا لـطـف تـو داعـی بــود اگـرنـه کـس روا داردکه رخـت کبـریا هرگز بـه چـونان کلبـه ای آری
نزولـت نزد مـن بـود ای پـیت از پـی مـبـارک تـرنـزول مـصــطـفـی نـزدیـک بــو ایـوب انـصــاری
همین می کن که جـاویدان مدد بـاد از تـوفیقتکه هرگز کس پشیمانی ندیدست از نکوکاری
سـه عـادت داری انـدر جـمـلـه ادیان پـسـندیدهیکی رادی دگرچه راستـی پـس چه کم آزاری
الا تـا خـاک را از گـوهرش خـیزد گـران سـنگـیالـا تـا بــاد را از عـنـصـرش زایـد سـبـکـسـاری
روانـی بــاد فــرمــان تــرا چــون آب در گــیـتــیکه چون آتش بـه بـرتر بـودن ازگیتی سزاواری
بـمان چـندان که گیتـی عمر در عهد تـو بـگذاردکه تـا دوران گیتـی را بـه کام خـویش بـگذاری
مـوافـق مـضـطـرب از نکـبـتـی نه از طـربـنـاکـیمخـالف سـرخ رو از نعـمتـی نه از نگـونسـاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.