ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان اعظم سنجربن ملکشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای ز تـــیــغ تـــو در ســـرافـــرازیمـلـک تــرکــی و مـلــت تــازی
روزگـاری بــه حـل و عـقـد و سـزدبــه چــنـیـن روزگــار اگــر نـازی
بـحـر سـوزی چـو در سـخـط رانـیکان فشانی چـو بـا کرم سازی
بــه سـر تــیـغ مـلـک بــسـتــانـیبـــه ســر تـــازیــانــه دربـــازی
بــه مـبــاهـات آســمـان بــه صــداکـرده بــا کـوس تــو هـم آوازی
فــتــح رابــا ســپــیــد مــهــره رزمبــوده در مـوکـب تـو دمـسـازی
آســـمــانــت شـــکـــارگــاه مــرادواخــتــران بـــازهــای پـــروازی
روز هـیـجــا کــه تــرکــیـان گـردنـدزیــــر ران مــــبـــــارزان تــــازی
تــیـغ بــیـنـی زمـرد و مـرد از تــیـغهـر دو نـازان ز روی دمـســازی
زلـف پــرچــم نـگـارد انـدر چــشـمشــکــل جـــرارهــای اهــوازی
بــاشـد از روی نـسـبـت و صـولـتسوی دشمن چو حمله آغازی
تــیــغ تــو تــیــغ حــیــدر عــربـــیکــوس او طــبــل حــیــدر رازی
چــون گـشـاد تــو در هـوای نـبــردکـرد شــاهـیـن فــتــح پــروازی
نــوک پــیـکــانــت بــر فــلــک دوزدحــکــم آیـنـده را بــه طــنــازی
مرگ در خـون کشتـه غوطه خـوردگــر در آن کــر و فــر درو یــازی
تـو که از رعـد کوس و بـرق سـناندر دل دیـــــو راز بـــــگـــــدازی
در چـنان مـوقـفـی ز حـرص سـخـاخـــصــم را در سؤال بـــنــوازی
ور ز تــو جــان رفـتــه خـواهـد بــازبــه ســر نـیـزه در وی انــدازی
مـلـک مـی کـرد بــا ظـفـر یـک روزفـتــنـه را در ســکـوت غـمـازی
کاین چنین خصم در کمین و تو بازفارغ از هر سـویی همی تـازی
رونــق کــار مــن کــه خــواهـد دادگـر تـو روزی بــه مـن نـپـردازی
ظــفــر آواز داد و گـفــت ای مـلـکچه حذوریست این و مجـتـازی
ســـایــه ایـــزد آفـــتـــاب مـــلـــکآن ظـفـرپـیشـه خـسـرو غـازی
شاه سنجـر که کار خـنجـر اوستفتـنه سـوزی و عـافیت سـازی
آنـکــه چــون آتــش ســنــانـش رابــاد حــمـلـه دهـد ســرفـرازی
فــتــح بــیـنــی کــه بــا زبــانــه اوچـون سـمندر همی کند بـازی
آنـکـه در ظـل رایـتـش عـمـریسـتتـا بـه نهمت همی سـرافرازی
وانـکـه بــر طـرف رسـتــه عـدلـششـیـر دکـان سـتـد بــه خـرازی
وانـکـه در مـصــر جــامـع مـلـکـشقـرص خـورشـیـد کـرد خـبــازی
ای زمـان تـو بــی تـنـاسـخ نـفـسکــبــک را داده در هــنــر بــازی
وی ز خــرج کـفــت مـجــاهـز کـانکـــرده بـــا آفـــتـــاب انــبـــازی
تــا خــزان و بــهــار تــوبــه نــکــردایــن ز صـــرافــی آن ز بـــزازی
بـــاغ مــلــک تـــرا مــبـــاد خـــزانتــا درو چــون بــهــار بــگــرازیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.