ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دلـم ای دوسـت تــو داری دانـیجـان بـبـر نیز که می بـتـوانی
بـه دلی صحبـت تـو نیست گرانچه حدیثـست بـه جان ارزانی
گـویمـت بـوسـه مرا گـویی جـاناین بـده تـا مگـر آن بـسـتـانی
گویم این نیسـت بـدان دشـواریگویی آن نیست بدین آسانی
نی گرم بـوسـه دهی جـان منیکه گرم جان بـبـری هم جانی
گاهم از عشوه گری می خوانیگـاهم از طـیره گری می رانی
گرچـه در پـای تـو افتـم چه شودگر سری در سخـنم جـنبـانی
بــا فـلـک یـار مـشــو در بــد مـنای بــه هـر نـیـکـویـی ارزانـی
کـه چـو از حـد بـبـری فـاش کـنمقــصــه درد ز بـــی درمــانــی
تــا تــرا از ســر مــن بـــاز کــنــدمجـد دین بـوالحـسن عمرانی
آنـکـه از رای کـنـد خــورشــیـدیوانـکـه از قــدر کـنـد کـیـوانـی
آنــکــه لــطــفــش مــدد آبـــادیوانـکـه قـهرش سـبـب ویرانی
آنـکـه در حـبـس سـیـاسـت داردفـتـنه و جـور و سـتـم زنـدانی
بــنــده نـعــمــت او هـر انـســیبـسـتـه طـاعـت او هر جـانـی
ابـــــرهــــای کـــــرمــــش آذاریموجـهای سـخـطـش طوفانی
صــورت مـجــلـس او فـردوســیسـیـرت حــاجــب او رضـوانـی
نــز پــی مــنــع بـــود دربـــانــشکـز پــی رســم بــود دربــانـی
ای هــنــرهــای تــو افــریـدونــیوی اثــرهـای تــو نـوشـروانـی
تـویی آن کس که اگر قصـد کنیخـاک بـر تـارک چـرخ افشانی
مـایـه از جـود تـو دارد نـه ز طـبـعنـامـی و مـعـدنـی و حـیوانـی
تـویی آن کـس که اگر منع کـنیبــاد را از حــرکـت بــنـشـانـی
اول فـــکــرتـــی و آخـــر فـــعـــلآنی از هرچـه تـوان گفـت آنی
نـه ز آســیـب قـضـاکـوب خــورینـه بـه اشـکـال قـدر درمـانـی
بــه ســر کـوی کـمـالـت نـرســدپـای انـدیـشـه ز سـرگـردانـی
هـر کــجــا نــام وقــار تــو بــرنــدخـاک بـر خـاک نـهد پـیشـانی
هرکـجـا شـرح صـفـای تـو دهنـدآب آبــی شــود از حــیــرانــی
در شــکـار از پــی ســائل تــازیدر نمـاز آیت احـسـان خـوانی
آفـتــابــی کـه رسـد مـنـفـعـتــتبــه خــرابــی و بــه آبــادانــی
معنی از کلک تـو گیرد نه ز عـقلقــوت نــاطـــقــه انــســـانــی
انـتــقــامـت نـه ز پــاداش و جــزاهمه کس داند و تـو هم دانی
کــه نــه آزرده یــک مــکــروهــیکـه نـه آلـوده یـک احـسـانـی
پـیشی از دور بـه تـمکین و جـوازگـــرچــــه در دایـــره دورانـــی
بــرتــر از نـه فـلـکـی در رفــعــتگـرچـه در حـیـز چــار ارکـانـی
دامـــن امــن تـــو دارد پـــنــهــانصـدهزاران صـفـت شـیطـانـی
کـــرم طـــبــــع تـــو دارد پـــیـــداصــد هـزاران مـلـک روحــانـی
حـزم سـنگین تـو دولت راهسـتبــاره مـحـکـم نـاجــسـمـانـی
عــرض پــاک تــو جــهـان ثــالــثعـزم جـزم تــو قـضـای ثــانـی
ای نـــمـــودار حـــیــات بـــاقـــیروی بـــازار جـــهــان فـــانـــی
بـنـده روزی دو گـر از خـدمـت تـومانده محـروم ز بـی سـامانی
بــه روانــی و نــفــاذ فــرمــانــتکـان نـرفـتـسـت ز نـافـرمـانی
حـکـمـهـا بــود کـه مـانـع بــودنـدبــیـشـتـر طـالـعـی و یـزدانـی
گــر بــدیـن عــذر نـداری مـعــذوردیـگــری دارم و آن کــم دانـی
تــا کــه نـقــاش فــلـک نـنـگــاردروز روشن چـو شـب ظلمانی
هـمــه عــمــر از اثــر دور فــلــکبــاد چـون روز شـبـت نـورانـی
مـدت عــمـر تــو چــون مـدت دوربـی کـران از مـدد نـفـسـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.