ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجدالدین ابوالحسن العمرانی اذا شرفه السطان بالتشریف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اخـــتــــیـــار ســـکـــنـــدر ثــــانـــیزبـــده خـــانــدان عـــمــرانــی
مجد دین خواجه جهان که سزاستاگـرش خـواجـه جـهان خـوانی
کار دولت چـنان بـساخت که نیستجز که در زلف شب پـریشانی
بـیـخ بــدعـت چـنـان بـکـنـد کـه دیـوملکی می کـند نه شـیطـانی
آنــکــه از رای کـــرد خـــورشـــیــدیوانـکــه از قــدر کــرد کـیـوانـی
آنــکــه فـــیــض تـــرحـــم عـــامــشبـر جـهان رحـمتـیست یزدانی
نــــوبــــهـــار نــــظــــام عــــالــــم رادسـت او ابـرهـای نـیـسـانـی
کـــشـــت زار بـــقـــای دشـــمــن راقــهـر او ژالــهـای طــوفــانــی
آنـــــکـــــه زنـــــدان پــــــاس او داردچــون حــوادث هـزار زنــدانـی
رســم او کـرده روی بــاطــل و حــقسـوی پـوشـیدگـی و عـریانی
تــا نــه بــس روزگــار خــواهـی دیـدفـتـنـه در عـهـده جـهـانـبـانـی
نــکـــنــد آســـمــان بـــه دشـــواریآنـچـه عـزمـش کـنـد بآسـانی
نــامـــهــای نــفـــاذ حـــکـــمـــش راحـکـم تـقـدیـر کـرده عـنـوانـی
در چـنان کـف عـجـب مدار که چـوباز عصـایی رسـد بـه ثـعـبـانی
قـلـمـش معـجـزیسـت حـادثـه خـوارخــاصــه در کـارهـای دیـوانـی
نـکــنــد مــســت طــافــح کــیـنــشجـرعـه از دردی پــشـیـمـانـی
بــدسـگـالـش ز حـرص مـرگ بــمـردچون طفیلی ز حرص مهمانی
مـرگ جـانـش هـمـی بـه جـو نـخـرداز چـه از غـایـت گـران جــانـی
ای جــهـان از عـنـایـت تــو چــنـانـکجـغـد را یـاد نـیـسـت ویـرانـی
عــدل تـــو راعــی مــســـلــمــانــانجـاه تـو حـامـی مـسـلـمـانـی
بــــارگـــاه تـــو کـــرده فـــردوســـیپــرده دار تــو کــرده رضــوانـی
تـو در آن مـنـصـبـی کـه گـر خـواهیروز بــگـذشــتــه بــاز گـردانـی
تـو در آن پـایـه ای کـه گـر بــه مـثـلکــار بــر وفــق کــبــریـا رانــی
نــایــبـــی را بـــجــای هــر کــوکــببـر سـپـهری بـری و بـنشـانی
چـون بــجــنـبــی ز گـوشـه مـسـنـدمـسـنـد مـلـکـهـا بـجـنـبــانـی
مـحــسـنـی لـاجــرم ز قـربــت شـاهدایـم الـدهـر غـرق احـسـانـی
گــرچــه ارکــان مــلــک یـافــتــه انـدعـز تـشـریفـهـای سـلـطـانـی
آن نـه آنـسـت بـا تـو گـویم چـیسـتآصـف و کـسـوت سـلـیـمـانـی
ای چــهــل ســال یـک زمــان کــردهمصطفی معجـز و تـو حسانی
وانکه من بـنده خـواسـتـم که کشمانـدریـن عــقــد گـوهـر کــانـی
بـیـتـکـی چـنـد حـسـب و در هـریکرمـزکـی شـاعـرانـه پـنـهـانـی
از تــو وز پـــادشــاه و از تـــشــریــفعقل درهم کشـیده پـیشـانی
گــفــت تــشــریـف پــادشــا وانـگــهتو بـه وصفش رسی و بـتوانی
هــان و هــان تـــا تــرا عــمــادی واراز ســر ابـــلــهــی و نــادانــی
درنـیـفـتــد حـدیـث مـصـحـف و بــنـدکان مثـل نیست نیک تـا دانی
این همـی گـوی کـای ز کـنـه ثـنـاتخـاطـرم در مـضـیـق حـیـرانـی
وی ز لــطـــف خـــدایــگـــان و خـــدابـه چـنین صـد لـطـیفـه ارزانی
وی در ایـن تــهـنـیـت بــجــای نـثــاراز در جـان که بـر تـو افـشـانی
بـــنــده از جــان نــثـــاری آوردســتهـمـه گـوهـر ولـیـک روحـانـی
او چـــو از جـــان تـــرا ثـــنــا گـــویــدجـان فـشـانی بـود ثـناخـوانی
تـــا کـــه در مـــن یـــزیـــد دور بـــودروی نـــرخ امـــل بـــه ارزانــی
دور تــو عــمــر بـــاد و چــنــدان بــادکـز امـل داد بـخـت بـسـتـانی
بــلـکــه از بــی نـهـایـتــی چــو ابــدکـه نـگـنـجـد درو دو چـنـدانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.