ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عذر نارفتن عیادت و مدح صدر معظم مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــر ســر کـتــاب تــرا مـنـصــب شــاهـیمـنشـی فـلـک داده بـر این قـول گـواهی
جــاه تــو و اقـطـاع جــهـان یـوسـف و زنـدانذات تـو و تـجـویف فـلـک یونـس و مـاهی
نـاخــورده مـســیـر قــلــمــت وهـن تــوقــفنـادیـده نـظـام سـخــنـت نـنـگ تــنـاهـی
نفس تو نفیس است در آن مرتبه کو هستبـل نسـخـه مـاهیت اشـیاسـت کـماهی
زلـف خـط مـشـکـیـن تــو یـک حــلـقـه نـداردبـــی رایــحــه خــاصــه ز اســرار الــهــی
بـــا جـــذبـــه نـــوک قـــلـــم کـــاه ربـــایــتپـذرفـتـه هـیولـای سـخـن صـورت کـاهی
چـون رایـت سـلـطـان ضـمـیـر تــو بــجــنـبــدتـقـدیـر بــرانـد بـه اثـر بــر چـو سـپـاهـی
خـصـم ار بــه کـمـال تـو تـشـبــه نـکـنـد بــهخـضـرای دمن می چـه کـند مهر گـیاهی
معلوم شـد از عارضـه تـو که کسـی نیسـتبر چرخ سراسیمه مگر مخطی و ساهی
خـوش بـاش کـه سـیاره بـر احـرار نـهـد بـنـدیــاد آر ز ســیــاره و از یـوســف چــاهــی
گفـتـی که مرا رشـتـه چـو در جـنس تـکسـرگـم کـرد سـر رشـتـه صـحـبـت ز تـبـاهی
بــودنـد بــر مــن هـمـه اصــحــاب مـنـاصــبوز جـنس شما تـا که بـه اصحـاب ملاهی
الـــا تـــو و دانــی کـــه زیــانــیــت نــبـــودیاز پـرسش من بـنده نه مالی و نه جاهی
بـالله که بـه جـان خـدمت میمون تـو خـواهموز لـطـف تـو دانم کـه مـرا نیز تـو خـواهی
لـیـکــن ز وجــود و عــدم مـن چــه گـشــایـدگـر بـاشـم و گر نه نه فـزایی و نه کـاهی
ای رای تــو آن روز کــه از غــیــرت او صــبــحهــر روز ز نــو جــامــه بــدرد ز پــگــاهـی
من چـون رسم اندر شب حـرمان بـه تـو آخرتـا ضد سپـیدی بـود ای خـواجـه سیاهی
تـا از سـتـم انـصـاف پـنـاهـیسـت چـنـان بـادحـال تـو که در عـمر بـه غیری نه پـناهی
لـایق بـه کـمـال تـو همین دید کـه تـا حـشـرکـی بـر سـر کـتـاب تـرا مـنصـب شـاهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.