ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین پیروزشاه عادل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهـی بـگـرفـتـه از مـه تـا بـه مـاهـیســپــاه دولــت پــیـروز شــاهــی
جـهانداری که خـورشیدست و سـایهیکـی شـاهـنـشـهی دیگـر الـهی
خــداونــدی کــه بـــنــهــادنــد گــردنخـداونـدیـش را تـا مـرغ و مـاهـی
هـمـش بــر آســمــان دســت اوامــرهمـش بـر اخـتـران حـکـم نـواهی
جهان بر هیچکس تا مرجعش اوستنــدارد مــنــت مــالــی و جــاهـی
اگــر پـــیــروزه در پـــاســش گــریــزدکـه آمـر اوسـت گـیتـی را و ناهی
بــه کــلــی رنــگ رویــش فــارغ آیــدچـو رنـگ روی یـاقـوت از تـبـاهـی
وگــر خــورشــیــد روی او بــخــواهــدفـرو شـوید ز روی شـب سـیاهی
ز رایـش چــاه یـوسـف بــی اثــر بــودوگرنه یوسـفـی کـردی نه چـاهی
در آبــــادی عــــالـــم تــــو تــــوانـــیکه از هستـی خـرابـی را بـکاهی
زهی بـاقـی بـه عـونـت عـهـد عـالـمچـنان کز عدل بـاشـد پـادشـاهی
نــه پــیــش آیــد نــفــاذت را تــوقــفنــه دریـابــد دوامــت را تــنــاهـی
جـهـان هـمـت تـسـت آنـکـه طـوبـیکــنــد در روضــهــای او گــیـاهـی
یـکـی عـالـم تـویـی وان کـت بـبـیـنـدبــبــیـنـد کـل عــالـم را کـمـاهـی
در آن موقـف کـه از بـیجـاده گون تـیغشــود رخـــســاره ارواح کــاهــی
ســنــان خــنـدان بــود او داج گــریـانخـرد مخـطی شود ادارک ساهی
بـــه هـــم آوازی تـــکـــبـــیــر گـــرددصــدای گـنـبــد گـردون مـبــاهـی
امـل چـون صـبـح شـمـشـیرت بـرآیـدبـدرد جـامه چون صبـح از پـگاهی
کـنـد اعـدای مـلـک از نـنـگ عـصـیـانبـه دل گویان کجـا بـد بـی گناهی
تـــن تـــیـــغ تـــرا از تـــن قـــبـــایــیســر رمـح تــرا از ســر کــلــاهـی
جـهـانـی یک بـه دیگـر مـی پـنـاهـنـدتـو از یزدان بـه یزدان مـی پـناهی
الـا تــا بــلـبــل از یـک گـونـه گـفــتــاردهـد بـر دعـوی بـسـتـان گـواهی
جـهـان بـسـتـان بـزمـت بـاد و بـلـبـلدرو نـوعــی ز اصــحــاب مـلـاهـی
قـضـا را حــجــت آن بــادا کـه گـویـیجهان را شیوه آن بادا که خواهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.