ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح اقضی القضاة قاضی حمیدالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
قـطـعـه صــدر اجــل قـاضـی قـضـاة شــرق و غـربآنــکــه بـــر عــالــم نــفــاذ او قــضــای دیــگــرســـت
خــواجــه مـلــت حــمـیـدالــدیـن کــه از روی قــوامدین و مـلـت را مـکـانـش چـون عـرض را جـوهـرسـت
آنـکـه قـاضـی فـلـک یـعـنـی کـه جــرم مـشــتــریروز بـــــــارش از عــــــداد پـــــــرده داران درســـــــت
چـــاکـــران حـــضـــرتــــش نـــزد مـــن آوردنـــد دیچــاکـران حـضـرتــی کـو را چـو مـن صـد چــاکـرسـت
چــون نـهـادم بــر ســر و بــر دیـده آن تــشـریـف راکـز عـزیزی راسـت هـمـچـون دیـدگـانـم در سـرسـت
دیده از حیرت همی گفت این چه کحل و توتیاستتارک از دهشت همی گفت این چه تاج و افسرست
بــر زبــانـم رفـت کـیـن درج سـراسـر نـکـتــه بــیـنعـقـل گـفـت ای هرزه گو این درج تـا سـر گوهرسـت
زان ســخــن پــروردنـم یـکــبــارگـی مـعــلـوم شــدکـانـچــه عـالـی رای مـلـک آرای مـعـنـی پــرورســت
خـــاطـــر وقــادش انــدر نــســـبـــت آب ســـخـــنآتــشــی آمــد کــه دودش جــمـلــه آب کــوثــرســت
عـالـم مـعـنـیـش خــوانـدم عـالـمـم خــامـوش کـردگـفـت عـامـل چــون بــود آن کـو ز عـالـم بــرتــرسـت
مهر و کینش موجـب بـدبـخـتـی و نیک اخـتـریستچـون از این بـدبـخت شد انصاف از آن نیک اختـرست
از خــط شــیـریـنــش انــدر فــکــرتــم کــایــا مــگــرآهـوان چــیـن و مـاچــیـن را چــراگـه عــســکـرســت
بـا خـرد گفـتـم تـوانی گفت این اعـجـوبـه چـیسـتگـفـت پـندارم کـه بـحـری پـر ز مشـک و شـکـرسـت
عـشـق ازو بــه گـفـت گـفـتـا نـیـک دور افـتـاده انـدیــادگــاری از لــب مــعــشــوق و زلــف دلــبـــرســت
دیـر زی ای آنـکـه بــعـد از پــانـصـد و پـنـجـاه سـالنـظـم و خـطـت بــر نـبــوت حـجــت پــیـغـامـبــرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.