ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطایبه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
حــــاجــــبــــت رگ ز دســــت دانـــســـتــــماز چــــه مـــعـــنـــی از آنـــکـــه مـــحـــرورســـت
رگ زنـــــد هـــــرکـــــه او بـــــود مـــــحـــــرورعـــــذر عـــــذرت مــــخـــــواه مــــعــــذورســـــت
خـــیـــری خـــانـــه گـــر خـــراب شـــدســـتغـــم مـــخـــور تـــابـــحـــانـــه مـــعـــمـــورســـت
مـــن ز خـــیـــری بـــه تـــابـــخـــانـــه شـــومکــــه نـــه مـــن لــــنـــگــــم و نـــه ره دورســــت
***
تــا مـشــقـت ره طـاعـت نـبــرد هـرگـز گـفـتکـه ز آمـد شــد خــدمـت عـصــبــم رنـجــورســت
چـون چـنان شـد که بـه هر گام دوره بـنشیندگـر بـه خـدمـت نـرسـد در دو جـهان مـعـذورسـت
همه جور من از این کهنه دو صندوق تهیستکـه بــه پــریـش گـمـان هـمـه کـس مـغـرورســت
خـانـه چـون خـانـه بـوبـکـر ربـابـیـسـت ولـیـکانـدرو هـیـچ طـرب نـیسـت کـه بـی طـنـبـورسـت
ای دریـغـا کـه بــرون رفـت بــدر عـمـر و هـنـوزدر و دیــوار تـــمــنــی هــمــه نــامــعــمــورســت
حــال او دور مــشــو بــا کــرم خــویـش بــگــوتــات گــویـد کــه چــنــیـن هـا ز مــروت دورســت
صلت و بـخـشـش و مرسـوم و مواجـب بـگذارآخـــر ار مــزد نــبـــاشـــد کــم اگــر مــزدورســـت
عید بـگذشت و عروسی شد و سور آمده گیرزانـکـه کـابــیـن شـود آن را خـلـفـی مـقـدورسـت
دانم این قـطـعـه چـو بـرخـواند خـواهد گفـتـنتا چنین عید و عروسی است چه جای سورستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.