ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
رئیـس دولـت و دیـن ای اسـیـر دسـت اجــلشــدی و رفـت بــهـیـن حــاصــل جــهـان از دســت
زمـانـه نـی در مـردی در کــرم بــشــکـســتســپــهـر نـی دم شــخــصــی دم هـنـر دربــســت
دلـم حــریـق وفـاتــت چــو کـرد خــاکـســتــریـتــیـم وار بــرو جــان بــه مــاتــمــت بــنـشــســت
فـغـان ز عــادت ایـن رنـج ســاز راحــت ســوزفــغــان ز گـردش ایـن جــان شــکـار جــورپــرســت
که صورتی که به عمری نگاشت خود بستردکه گوهری که به سی سال سفت خود بشکست
زمـانـه عـقـد کـمـالـی گـسـسـت و ای دریـغکــه آســـمــان نــتـــوانــد نــظــیــر آن پـــیــوســـت
ز دامـگـاه عــنـاصــر چــه فـایـده ســت بــگـووزیـن کـشـنـده دو دام سـیـه سـپــیـد کـه هـسـت
کـــه روزگــار پـــس از انــتـــظـــار نــیــک درازبـدیـن دو دام هـمـیـن مـرغ صـیـد کـرد و بــجـسـت
اگـرچـه در غـم هجـرت بـه نوک ناخـن اشـکنـمــانــد مــردمــک دیـده ای کــه دیـده نــخــســت
وگرچـه هیچ شبـی نیسـت تـا ز دسـت دماغهــزار دیــده نــگــردد ز اشــک مــیــگــون مــســت
زبــان حـال هـمـی گـویـد ایـنـت مـقـبـل مـردکـه از چـه عـیـد و عـروسـی کـرانـه کـرد و بـرسـت
تـــو پـــروریــده کـــابـــوک آســـمــان بـــودیاز آن قـــرار نـــکـــردی در آشــــیـــانـــه پــــســــت
زمـانه دل بـه تـو زان درنبـسـت می دانسـتکــه مــاهـی فــلــکــی را فــرو نــگــیـرد شــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.