ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سعدالدین و کیفیت سقطه و حسب حال خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای سـعـد ســپــهـر دیـن کـجــایـیکـاثــار ســعــادتــت نـهـانـســت
بـــازم ز زمـــانــه کـــم گـــرفـــتـــیویـن هـم ز کــیـادت زمــانـســت
ایــن عـــادت قـــلــت الــمــبـــالــاتآیــیــن کــدام دوســتـــانــســت
زیــن گـــونــه بـــضـــاعـــت مـــودتدر حــمــل کــدام کــاروانــســت
مــا را بـــاری غــم تـــو هــر شـــبهمـخـوابـه مغـز اسـتـخـوانسـت
زان روی کــــه روزی از فـــــراقــــتبــا ســال تــمــام تــوامـانـســت
ســالــیــســت کــه دیــده پــر آبــمبــر طـرف دریـچــه دیـدبــانـسـت
رخـــســـاره کــاه رنــگــم از اشــکدر هـجـر تـو راه کـهکـشـانـسـت
روزم سـیهسـت از آنـکـه چـشـمـماز آتــش سـیـنـه پــر دخـانـسـت
خــود صـحــبــت انـدســالـه بــگـذارگــو مــرد غــریـب نــاتــوانـســت
گــرچــه زده ســپـــهــر پــیــرســتآخـر نه چـو بـخـت مـا جـوانسـت
بــرخــیـزم و بــنـگــرم کــه حــالـشدر حـبـس تـکبـر از چـه سانست
از دســت مـشــو ز ســقــطــه مـنپــای تــو اگـرچــه در مـیـانـسـت
ســـری دارم کـــه گـــر بـــگـــویـــمگـویی بـحـقـیقـت آن چـنـانسـت
آن شــب کــه دو عــالـم از حــوادثگویی که دو محـنت آشـیانسـت
و اجــرام نــحــوس را بـــه یــکــبـــاردر طــالـع عــافــیـت قــرانـســت
وز عــکـس شــفـق هـوای گـیـتــییک مـعـرکـه لـمـعـه سـنـانسـت
گفتـم که چـو شب گران رکابـسـتتـدبـیـر مـی سـبــک عـنـانـسـت
مــهــمـــان تـــو آمــدیــم یــالـــیــتیـالـیـتـم از آن دو مـیهـمـانـسـت
تــا از در مـجــلـســت کـه خــاکـشهـمـتـای بـهـشـت جـاودانـسـت
ســـر در کــردم اشــارتـــت گــفــتدر صدر نشین که جـایت آنسـت
مـن نـیـز بــه حـکـم آنـکـه حـکـمـتبــر جــان و روان مــن روانـســت
بنشستم و گفتم ارچه صدر اوستعـیـبـی نـبـود کـه مـیـزبـانـسـت
الـقــصــه چــو جــای خــود بــدیـدمکـز مـنـطـقـه نیک بـر کـرانـسـت
بــا خــود گـفــتــم کــه انـوری هـیهـرچــنـد کـه خــانـه فـلـانـسـت
لـیـکــن بــه حــضــور او کـه حــدشحـاضـر شـدن همـه جـهـانـسـت
دانــی کــه تــصــدری بـــدیــن حــدنـه حـد تــو خـام قـلـتــبــانـسـت
فی الجمله ز خود خجـل شدم نیکخـود موجـب خـجـلتـم عیانسـت
انـــــدازه رســــــم دانـــــی مــــــنداند آن کـس کـه رسـم دانسـت
بــر پــای نـشــســتــم آخــرالــامــرچـونان کـه گـمـان همـگـنانسـت
پــی کــورکــنــان حــریــف جــویــانزانگـونه کـه هیچـکـس ندانسـت
گفتـم که چـو شب سـبـکتـرک شداکــنـون گـه ســاغــر گـرانـســت
چـون تـو بـه سه گانه دسـت بـردیبرجستم و این سخن نشانست
از گـوشـه طـارمـت کـه ســمـکـشمــعــیـار عــیـار آســمــانــســت
بـــــر خــــاک درت نــــثــــار کــــردمشـخـصی که بـرو نثـار جـانسـت
یـعــنـی کــه گـرم ز روی تــمـکــیـنبـر سـدره مـنـتـهـی مـکـانـسـت
درگـــاه ســــپــــهـــر صـــورتــــت راتـا حـشـر سـرم بـر آسـتـانسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.