ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب جمال الدین محمد و شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
کـمـال دین مـحـمـد مـحـمد آنکـه بـرایجــمـال حــضـرت و صـدر و وزیـر سـلـطـانـسـت
نفاذ حـکم و قضا و قدرت قدر وسع آنکبــه حــل و عــقـد مـمـالـک مـنـوب دورانـســت
سپهر بـرشده تا رای روشنش دیدستز بـر کـشـیدن خـورشـید و مـه پـشـیمـانـسـت
زمانه در دل کتـم عدم ضـمیری داشـتکــه در وجــود نــگــنــجـــد کــمــال او آنــســت
مدار جنبـش قدرش ورای خورشیدستدر ســـرای کـــمــالــش فـــراز کـــیــوانــســـت
بـه رای روشـن پـاک آفـتـاب گردونسـتبــه قـدر و جــاه و شـرف آسـمـان گـردانـســت
وزارت از سخن او چو جان باجسمستنـیـابــت از قـلـم او چــو جــسـم بــا جــانـسـت
بـه پـیـش آینـه طـبـعـش آشـکـار شـودهـر آن لـطــیـفــه کــه از روزگــار پــنـهـانـســت
ز اتــصــال کـواکــب وز امـتــزاج طــبــاعهـر آن اثــر کــه بــبــیـنـی هـزار چــنـدانـســت
کـه او مشـیر همه کـارهای اقـبـالسـتکــه او مــدار هــمــه کـــارهــای دیــوانــســـت
بـجـز حـمـایتـش از حـادثـات امان ندهدکه این چو کشتی نوحست و او چو طوفانست
بـه کار خادمش اندیشه ای همی بـایدبـه از گـذشـتـه کـه اندیشـه ناک و حـیرانسـت
بـه بـنده وعده الوان چه بـایدش بـستنکــه از زمــانــه بـــرو بـــنــدهــای الــوانــســت
بـه زیر ضربـت خایسک محـنت و شیونصـبــور نـیـسـت ولـی صـبــر کـار سـنـدانـسـت
بـه طـول قطـعه گرانی نکردم از پـی آنکــزیــن مــتـــاع دریــن عــرضــگــاه ارزانــســت
هـمـیـشـه تـا ز فـرود سـپـهـر ارکـانـنـدهــمــاره تـــا ز ورای کــمــال نــقــصــانــســـت
مـبـاد هـیچ بـدی از سـپـهـر و ارکـانـشکـه از کـمـال بــزرگـی ســپــهـر و ارکــانـســت
ز طـوق طوعش خـالی مبـاد گردن دهرکـه بــس یـگـانـه و فـرزانـه و سـخــنـدانـســت
***
بـهشت را چـه کنی عرضه بـر قلندریانبـهشـت چـیسـت نشـانی ز بـود انـسـانـسـت
بـه سر سینه پـاک و بـه جان معصومانبــدان خــدای کــه دانـای ســر و اعــلـانـســت
که نقل رند ز مسـتـان لم یزل خـوشتـرز مـیـوهـای بــهـشــت و نـعــیـم رضــوانـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.