ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کلبـه ای کاندرو بـه روز و بـه شبجـای آرام و خـورد و خـواب منسـت
حــالــتـــی دادم انــدرو کــه در آنچرخ در غبن و رشک و تاب منست
آن سـپـهرم درو کـه گـوی سـپـهرذره ای نــور آفـــتـــاب مـــنــســـت
وان جـهـانـم درو کـه بـحـر مـحـیطوالــه لــمــعــه ســراب مــنــســت
هـرچـه در مـجــلـس مـلـوک بــودهـمـه در کــلـبــه خــراب مـنـســت
رحــل اجــزا و نــان خــشــک بــروگـرد خــوان مـن و کـبــاب مـنـسـت
شـیـشـه صـبــر مـن کـه بــادا پــرپـیش من شـیشـه شـراب منسـت
قــلـم کـوتــه و صــریـر خــوشــشزخــمـه و نـغــمـه ربــاب مــنـســت
خــــرقــــه صــــوفــــیـــانـــه ارزقبـر هزار اطـلـس انـتـخـاب مـنـسـت
هرچه بیرون از این بود کم و بیشحـاش لـلـسـامعـین عـذاب منسـت
گـنـده پــیـر جـهـان جــنـب نـکـنـدهـمـتـی را کـه در جـنـاب مـنـسـت
زین قدم راه رجـعـتـم بـسـتـسـتآنـکــه او مــرجــع و مآب مــنـســت
خـدمـت پــادشـه کـه بــاقـی بــادنـه بــه بــازوی بــاد و آب مـنـســت
این طـریق از نـمـایشـسـت خـطـاچـه کـنم این خـطـا صـواب منسـت
گـــرچـــه پـــیــغـــام روح پـــرور اوهمـه تـسـکـین اضـطـراب مـنسـت
نـیسـت مـن بـنـده را زبـان جـوابجـامـه و جـای مـن جـواب مـنسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.