ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مؤیدالدین مودودشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بــازآمــد آنـکــه دولــت و دیـن در پــنـاه اوســتدور ســـپـــهــر بـــنــده درگــاه جـــاه اوســـت
مـــودودشـــه مؤیــد دیــن پـــهــلـــوان شـــرقکـامـروز شـرق و غـرب جـهان در پـنـاه اوسـت
گــردون غــبــار پــایــه تــخــت بــلــنــد اوســتخــورشــیـد عـکـس گـوهـر پــر کـلـاه اوســت
ســیـر ســتــارگــان فــلــک نـیـســت در بــروجبـــر گــوشــهــای کــنــگــره بـــارگــاه اوســت
چــشــم مـســافــران ظــفـر نـیـســت بــر قـدربــر سـمـت ظـل رایـت و گـرد ســپــاه اوسـت
ای بــس هـمـای بــخــت کـه پــرواز مـی کــنـددر سـایه ای کـه بـر عـقـب نـیـکـخـواه اوسـت
هـم سـبـز خـنـگ چـرخ کـمـین بـارگـیـر اوسـتهـم دسـتـگـاه بـحـر بـهـین دسـتـگـاه اوسـت
بـــر آســتـــان چـــرخ بـــه مــنــت قــدم نــهــدگـردی کـه مـایـه و مـددش خــاک راه اوســت
انـــصـــاف اگـــر گـــواه دوام اســـت لـــاجــــرمانــصـــاف او بـــه دولــت دایــم گــواه اوســـت
روزش چـنین کـه هسـت همیشـه بـه گـاه بـادکـیـن ایـمـنـی نـتــیـجــه روز بــه گـاه اوســت
مـــنـــصــــور بــــاد رایـــت نـــصــــرت فـــزای اوکـین عـافـیت ز نـصـرت تـشـویش کـاه اوسـت
***
بــوطــیـب آنـکـه ســرد و جــفــا گـفـت مـر مـرابـگذاشتم که مرد سفیهست و عقربـی است
ور زانـکـه از سـفـه بــه هـمـه عـمـر در جــهـاندشنام من دهد چه کنم گرچه مصعبی است
از حــرمــت عــلــیـکــم او تــا بــه قــد ســلــفهرچ از تبـار اوست پلیدست و روسبـی است
***
نــیــامــدســت مــرا خــویـشــتــن دگــر مــردماز آن زمان که بـدانسـتـه ام که مردم چـیست
گـرم نـشـان دهـی از روی مـردمـی چــه شـودچـو بـخـت نیک نشانت دهم که مردم کیست
***
بـا فـلـک دوش بـه خـلـوت گـلـه ای مـی کـردمکـه مـرا از کـرم تـو سـبــب حـرمـان چـیـسـت
این همه جـور تـو بـا فاضل و دانا ز چـه جـاستوین همه لطف تـو بـا بـی هنر و نادان چیست
فـلـکـم گـفـت کـه ای خــسـرو اقـلـیـم سـخـنبـا منت بـیهده این مشـغله و افغـان چـیسـت
شکر کن شکر که در معرض فضلی که تراستگنج قـارون چـه بـود مملکت خـاقـان چـیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.