ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صــفــی الــدیــن مــوفــق را چــو بــیـنــیبـگویش کـانوری خـدمت همی گفـت
هـمـی گـفــت ای بــه وقــت کــودکـی رادهمی گفت ای به گاه خواجگی زفت
اگـر از مـن بــپــرســد کــو چــه مـی کــردبـگـو در وصـف تـو دری همی سـفـت
بـــه وصـــف حـــجـــره پـــیـــروزه در بــــودکــه آمــد گــنـبــد پــیـروزه را جــفــت
بــه شــب گــفــت انــدرو بـــودم ز نــورشسـواد شـب ز چـشـمـم ذره نـنهفـت
غــلـو مـی کــرد کــز حــســنـش زمـیـن رابــهـاری تـا بـه روز حـشـر نـشـکـفـت
سحاب از آب چشمش صحن می شستصـبـا از تـاب زلـفـش فـرش می رفـت
دریــن بـــود انــوری کـــامـــد غـــلـــامــشکه هیزم نیست چون آتـش بـرآشفت
مــرا گــفــت از چــهــار انــگــشــت مــردمکه بـر چـارم فلک طـنزش زند سـفت
بـــه اســـتـــدعـــای خـــرواری دو هــیــزمزمستـانی چو خر در گل همی خفتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.