ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حبس مجدالدین ابوالحسن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مدت عالم به آخر می رسد بی هیچ شکطـالع عالم نمی بـینی که چـون منحـوس شـد
احـتـبــاس روزی خـلـق آسـمـان آغـاز کـردآدمـی زاد از بــقــا یـکــبــارگــی مـایـوس شــد
خـلق رابـی وجـه روزی عمر خواهد بـود نهوجه روزی از کجا چون بـوالحسن محبوس شد
ای جـهان را بـوده بـنیاد از طـریق مکـرمـتچون تو مستاصل شدی یکبارگی مدروس شد
***
دعـــاگـــو اســـبـــکـــی دارد کـــه هــر روزز بــــهـــر کـــاه تــــا شـــب مـــی خـــروشـــد
غـــزل مـــی گـــویـــم و در وی نـــگـــیـــرددو بـــیــتـــی نــیــز کــمــتـــر مــی نــیــوشــد
تــــوقـــع دارد از اصـــطـــبــــل مـــخــــدومکـــــه اورا کـــــولـــــواری کــــــاه نـــــوشــــــد
وگـر کـه نـیـســت در اصــطــبــل مـخــدومدر ایـن هـمـســایـه شــخــصـی مـی فـروشـد
***
خـــداونــدا رهــی را شــاهــدی هــســـتکــه چـــرخ از عــشـــق او پـــرویــن فــروشـــد
مـــدام از شـــاخ زلـــف و بـــاغ رخـــســـاربــه عــاشــق ســنـبــل و نـســریـن فــروشــد
مـرا گـویـد بــه مـســتــی هـرزه بــفــروشکــه عــاشــق وقــت مــســتــی آن فــروشــد
بــه پــیـران ســر نــکــو نــایـد کــه چــاکــربـــــرای لــــوت او ســــرگــــیــــن فــــروشــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.