ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدیح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
صـاحـبـا دین و ملک بـی تـو مبـادکــز جــهــان کــار ایــن و آن دارنــد
زانکـه این دو ودیعـتـند کـه خـلـقاز خـــدای و خـــدایـــگـــان دارنـــد
ملـک و دین را زمـان زمـان تـو بـادکــاب و رونــق دریــن زمــان دارنــد
تـویی آنکس که ذکر مدت تـسـتتــا کــه گــویـنــدگــان زبــان دارنـد
عــالــمـی دئر پــنـاه نـعــمـت تــوشـــکــر شـــکــر در دهــان دارنــد
امــتـــی در وفــای خــدمــت تـــوکــمــر عـــهــد بـــر مــیــان دارنــد
دامـن عـرصـه ایـســت جــاه تــراایـن کـه ایـن چــار قـهـرمـان دارنـد
گـوشـه طـارمـی اسـت قـدر تــرااین کـه این هفـت پـاسـبـان دارنـد
دوســـتـــان از تـــواتـــر کـــرمــتخـانـه چــون راه کـهـکـشـان دارنـد
دشـمـنـان از تــراکـم ســخــطـتفـتــنـه در مـغـز اسـتــخـوان دارنـد
ضـبـط عـالم بـه تـیغ و کـلک کنندکــه اثـــرهــای بـــی کــران دارنــد
کـــلــک فـــرزانــگـــان کـــارگـــزارتـــیـــغ تــــرکـــان کـــاردان دارنـــد
زیـن کــروه آنـکـه اهـل انـعــامـنـدهـمـه از نـعــمــت تــو جــان دارنـد
زان گـروه آنـکـه اهـل اقـطــاعـنـدهـمـه از دسـت تــو جــهـان دارنـد
جــود مـی گـفــت بــا کــرم روزیکـه کـسـانی کـه این مـکـان دارند
گـر جـهـانـداری بــه شـرط کـنـنـدچـه نکـوتـر کـه بـر چـه سـان دارند
کــرم از ســوی تــو اشــارت کـردکـه کـریـمـان جــهـان چـنـان دارنـد
کیسه پرداز بحر و کان کف تستکـــه بـــدو خـــرج جـــاودان دارنــد
طاعت آموز انس و جان در تـستکـش همـه سـر بـر آسـتـان دارنـد
هــمــه در مــهــر خــازنــت بـــاداهرچ اضـافـت بـه بـحـر و کان دارند
هـمـه بــا داغ طــاعــتــت بــادنـدهرکه نسبـت به انس و جان دارند
پـای بـر خـاک هر زمـین کـه نهیمــنــتــی تــا بــر آســمــان دارنــد
***
دوستـی در سمر کتـابـی داشتیک دو صفحه به پیش من برخواند
که فـلان شـخـص در فـلان تـاریخبـه یکـی بـیت بـدره ای بـفـشـانـد
وان دگـر پــادشـه بــه یـک نـکـتـهعـالـمـی را فـراز تــخــت نـشــانـد
گفتـم ای دوسـت نرهاتـست ایناین سـخـن بـر زبـان نـشـایـد رانـد
آخــر ایـن قــوم عــادیــان بــودنــدکه خود از نسلشان کسی بـنماندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.