ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ممدوح برای حکیم خلعتی فرستاده در شکر آن گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای خـداونـدی کـه از دریای دسـتـت روزگـارآز مـفـلـس را چــو کـان تــا جــاودان قـارون کـنـد
گر سـموم قـهر تـو بـر بـحـر و کان یابـد گذردر ایــن بــیــجــاده و بــیــجــاده آن خــون کــنــد
ور نـســیـم لـطــف تــو بــر آتــش دوزخ وزدشــعــلـه او فـعـل آب دجــلـه و جــیـحــون کـنـد
کلک تـو میزان حـشـر آمد که در بـازار ملکزشت و خوب از هم جدا و خیر و شر موزون کند
عـقـل را حـیرت همی آید ز کـلکـت گاه گاهکـو بـه تـنهایی همـی تـرتـیب عـالـم چـون کـنـد
دانکه تـشریف خـداوند خـراسـان آیتـیسـتکــز بــزرگـی نـســخ آیـتــهـای گــونـاگـون کــنـد
پـاسبـانش ز انبـسـاط نسبـت همسـایگیکـسـوت خـود را شـبـی گـر تـحـفـه گـردون کـند
از نشاط اینکه این تشریف خدمتگار اوستدر زمـان دراعــه کــحــلـی ز ســر بــیـرون کــنـد
گرنه این بـودی روا بـودی که در تـشریف توآنـکـه روز عـالـمـی ذکـری هـمـی مـیمـون کـنـد
از ولـوع خـویش بـر مدح تـو ناگـه گـفـتـمیپــایـگـاه کـعــبــه را کـســوت کـجــا افـزون کـنـد
شادبـادی تـا جـهان صد سال دیگر بـر درتهمچـنین خـدمت کند از جـان همی کاکنون کند
***
دوســـتـــی گــفـــت صـــبـــر کـــن ایــراکصـــــبـــــر کـــــار تـــــو خـــــوب و زود کـــــنــــد
آب رفـــــتـــــه بـــــه جـــــوی بـــــاز آیـــــدکــــار بـــــهــــتـــــر از آنــــکــــه بـــــود کــــنــــد
گـــفــــتــــم آب ار بــــه جــــوی بــــاز آیـــدمــــاهــــی مــــرده را چـــــه ســـــود کـــــنــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.