ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»طلب ادرار و راتبه از مخدوم برای یک نفر از شاگردان خود کند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای خــداونــدی کــه از روی تــفــاخــر بـــنــده وارنعـل اسـبـت اخـتـران در گوش نه گـردون کـنند
آفـــتـــاب رای و ابــــر دســـت گـــوهـــربــــار تـــوآز را از بـــی نــیــازی جــاودان قــارون کــنــنــد
لـمـعـه رخـسـار جـاه و عـکـس اشـک دشـمـنـتکهربـا را چـون عـقـیق از خـاصـیت گلگون کـنند
بـنده را شـاگرد خـوارزمی اسـت شیطان هیکلیکان چنان هیکل نه در کوه و نه در هامون کنند
مـعـده ای دارد کـه سـیـری را درو امـیـد نـیـسـتدر عـلـاج جـوع کـلبـی کـوه اگـر معـجـون کـنند
از نـهیب او نهنـگـان رخـت بـر خـشـکـی کـشـنـدگر شـیاطـین صـورت امعـاش بـر جـیحـون کنند
یک دم ار خالی شود حلقش که زهرش باد و مارراست چـون دیوی بـود کش انکژه در . . . کنند
از شـره گـویـی هـمـی حـلـوای صـابــونـی خـوردگـر خـمـیر نان او خـود جـمـلـه از صـابـون کـنند
حــاش لـلـه گــر بــمـانـد یـک مـه دیـگـر بــه مـروآه و واویلا که تـا این چـند مسـکین چـون کـنند
کــز نـهـیـب مــعــده او هـر شــبــی تــا بــامــداداهل شهر و روسـتـا بـر نان همی افسون کنند
مـخــت سـوب و بــکـنـد او کـه از بــیـخـم بــکـنـدطـبـع مـوزونم همـی زانـدیشـه نـامـوزون کـنند
صــاحــبــا یــارب جــزایــت خــیـر بــادا خــیـر کــنکـندرین موسـم بـسـی خـیرات گـوناگون کـنند
یـا غـلـامـی چــنـد را از روی حـسـبــت بــر گـمـارتـا شـبـیخـون آورنـد و دفـع این مـلـعـون کـنـنـد
یـا بــکــش ایـن کــافــر زن روســبــی را آشــکــارپـادشاهان از پـی یک مصلحـت صد خـون کنند
یـا بــگـو زان پــیـش کـز عــالـم بــرآرد قـحــط کـلتـا بـه سـیلـی از حـدود عـالـمـش بـیرون کـنند
یـا بــفــرمــا اهـل دیـوان را کــه تــا مــن بــنـده رازانـچـه مـجـری دارم اجـرا یک نفـر افـزون کـنندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.