ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مخدوم به حکیم جام شرابی بخشیده در شکر آن و طلب شراب گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بـه جـود و بـه قـدر بــر ز فـلـکگـر ســجــودت بــرد فـلـک شـایـد
دست جودت جهان همی بـخشدپــای قـدرت فـلـک هـمـی سـایـد
فـلـکـت پـشـت پـای از آن بـوسـدحاسدت پشت دست از این خاید
هـمـتــت از ســر عــلــو و ســمـوبــه جــهـان دسـت مـی نـیـالـایـد
اخــتــرت از پــی سـعـود و شـرفبــه فــلـک بــر هـمـی نـیـاســایـد
شــبـــه تـــو چـــرخ هــم تـــرا آردمــثــل تـــو دهــر هــم تـــرا زایــد
هـرکـه را در دل از هـوای تـو مـهـربـــا دلــش چــرخ راز بــگــشــایــد
هـرکـرا بــرتــن از قـبــول تــو حــرزالــمـش چــون شــفــا بــنـگــرایـد
دشمنت دشمن خـودسـت چـنانکــه بـــرو ذات او نــبـــخــشــایــد
خــنــجــر کــیـن او چــه پــیـرایـیخــود زیـانــش ســرش بــپــیـرایـد
ای نیاز از می سـخـای تـو مسـتبــا تــوام کـی بــه کـس نـیـاز آیـد
مـشـربـی دادیـم کـه شـربــت آنغــم بــکــاهــد طــرب بــیـفــزایــد
از لطـافـت چـنانکـه جـز بـه عـرضجـوهـرش سـوی سـفـل نـگـرایـد
ظــل او بــر زمـیـن نـبــیـنـد کــسزانــکــه او چــون هـوا بــنـنـمــایـد
بـا منش چون خرد بـدید چه گفتگـفـت چـون تـو تـرا کـه بـسـتـایـد
چـون بـه شـکـلت نگه کـنم گـویمکــس بـــه گــل آفــتـــاب انــدایــد
گـر بــه جـرمـت نـگـه کـنـم گـویـمکـس بــه گـز مـاهـتــاب پــیـمـایـد
تـا درآن مـشـرب آن بــود شـربــتکــــه زدل رنـــگ رنـــج بــــزدایـــد
باد بر دست تو میی که به عکسرنــگ رخــســار لــالــه بـــربـــایــد
صرف و پالوده ای چنانکه بـه لطفزابــگــیــنــه چــو ضــو بــپــالــایــد
رای و فــرمــانـت بــر زمــانـه روانتـــا خـــرد رای بـــد نــفـــرمـــایــد
جــامــه عــمــر تــو بـــفــرســودهتــا قــضــا آســمــان نــفــرســایـد
سـخــن آرای مـدح تــو چــو خــردتـــا ســـخـــن را خـــر بـــیـــارایــد
ای بـــه جــاه تــو جــان مــا خــرمروح را راح تـــو هـــمـــی بــــایـــد
جـام از بـهـر مـی همـی بـایسـتجـسـم از بـهـر جـان هـمـی بـایـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.