ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از ممدوح التماس کفش به معما کرده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای مـســتــفــاد لـطــف تــو اقــبــال آســمـانوی مـــســـتــــعـــار جـــود تـــو آثـــار روزگـــار
انــوار آن ز ســـایــه جـــود تـــو مــســـتـــفــادو آثــار ایــن ز عــادت خــوب تــو مــســتـــعــار
دوش از حــســاب هـنــدو جــمــل بــنـده تــرابـیتـی دو شـعـر گـفـتـه شـد از روی اخـتـصـار
مــال چــهــار بـــنــگــر و جـــذرش بـــروفــزایپــس ضـرب کـن تــمـامـت ایـن مـال درچــهـار
اینـک دوحـرف گـفـتـه شـد انـدر دو نـیم بـیـتچـون رای تــو مـتـیـن و چـو حـزم تــو اسـتـوار
یک حـرف دیگرسـت کـه بـی آن تـمام نیسـتمــعــنــی آن دو خــواه نــهـان خــواه آشــکــار
مجموع این حساب همین هر دو حرف راستچون در سه ضرب شد شود این کار چون نگار
ایــن اســت الــتــمــاســش و گــر نــاروا بــوداز تــــــو روا نـــــدارد هـــــم تــــــو روا مـــــدار
***
من و سـه شـاعر و شـش درزی و چـهار دبـیراســیـر و خــوار بــمــانـدیـم در کــف دو ســوار
دبـیـر و درزی و شـاعـر چـگـونـه جـنـگ کـنـنـداگــر چــه چــارده بــاشــنـد وگــر چــهـار هـزار
***
بـا یکـی مـزاح و دو خـنـیـاگـر و سـه تـا حـریفدوش نـزدیـک مـن آمـد آن پـسـر وقـت سـحـر
پـیشش آوردم شراب لعل چون چشم خروسنــزدش آوردم کــمــر بـــنــد مــرصــع از گــهــر
آن حـریفـان و نـدیمـانـش بـه مـن کـردنـد رویکـای بـلـاغـت را بـلـاغ و وی بــصـارت را بــصـر
چـون دهان نبـود مـر او را در کـجـا ریزد شـرابچـون مـیان نـبـود مـر او را در کـجـا بـندد کـمـر
***
دهــــر و افـــــلـــــاک و انــــجـــــم و ارکـــــانهـــمـــه شــــرنـــد اگــــرنـــه مـــایـــه شــــر
خـــــود جـــــهــــان خـــــرف نــــدارد خــــیــــرتـــا کــه هــســـت از و جـــود خـــیــر خـــبـــر
تـــا نـــداری امـــیــد خـــیــر کـــه نـــیــســـتحــــــامــــــل ذکــــــر او قــــــضــــــا و قــــــدر
چــیـســت عــنــقــا بــه هـر دو عــالــم خــیـرکـــه ازو نـــام هـــســـت و نـــیـــســـت اثــــر
ای دل از کــــار خــــویـــش هـــیـــچ مـــرنـــجنـــیـــســــت کــــار دگــــر بــــه رنــــگ دگــــر
نـقــد و نــســیـه چــو هـفــده و هـژده ســتبــل دو پــنــج اســت و ده نــه بــه نــه بـــتــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.