ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»انوری در جواب این قطعه گفته و او را ستوده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـه حـمـد و ثـنا چـون کـنم رای نظـمـینـه دشـوار گـویـم نـه آسـان فـرسـتـم
ولـیـکـن بــه حــامـی جــنـاب حـمـیـدیاگـر وحـی بـاشـد هـراسـان فـرسـتـم
ز فضل و هنر چـیسـت کان نیست او رابــگــو تــا مـرا گــر بــود آن فــرســتــم
هـمـی شــرم دارم کــه پــای مــلــخ راسـوی بــارگـاه ســلـیـمـان فـرســتــم
هـمـی تــرسـم از ریـشـخـنـد ریـاحـیـنکه خـار مغـیلان بـه بـسـتـان فرسـتـم
مـن و قـطـره ای چــنـد سؤر سـبــاعـمچـه گویی کـه بـر آب حـیوان فـرسـتـم
مــن و ذره ای چـــنــد خــاک زمــیــنــمچـه گویی که بـر چـرخ کیوان فرسـتـم
بــه آبــان گــر از نـکــهـت مــیـوه بــادینسـیمی بـدزدم بـه نیسـان فـرسـتـم
چـه فـرمـایی از صـدمـت سـنـگ و آهندرخشی به خورشید رخشان فرستم
همه روضه من حـشـیش اسـت یکسـرشوم دستـه بـندم بـه رضوان فرستـم
همه لقمه ای نیسـت بـر خـوان طـبـعمکـز آن زله ای پـیش لـقـمان فـرسـتـم
کــرا گــرد دامــن ســـزد گــوی گــردونبـرش تـحـفـه گـوی گـریبـان فـرسـتـم
کـــســـی را کــه نــوبـــاوه وحـــی داردبـقـایـای وسـواس شـیطـان فـرسـتـم
سـخـن هـسـت فـرزنـد جـانـم ولـیـکـنخـلـف مـی نیاید مـگـر جـان فـرسـتـم
نه شعرست سحرست از آن می نیارمکـه نزدیک مـوسـی عـمـران فـرسـتـم
غرض زین سخن چـیست تـا چـند گویمفـلان را همی پـیش بـهمان فـرسـتـم
بــه مـعـبــود طـیـان و مـمـدوح حـسـاناگـر ژاژ طـیـان بــه حــسـان فـرسـتــم
بـهانه اسـت این چـند بـیت ارنه حـاشـاکه من زیره هرگز بـه کـرمان فـرسـتـم
فـرسـتـاده شـد گـرچـه نـیـکـو نـبـاشـدکـه زنـگـار آهـن سـوی کـان فـرسـتـم
ز کــم دانـشــی گــاو گـردون چــوبــیـنبــر شــیـر گــردون گــردان فــرســتــم
وگـرنـه چــرا بــا چــو رســتــم ســواریچـنین خـر سواری بـه میدان فرسـتـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.