ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایــا بـــه عـــالــم عــهــد از تـــو نــوبـــهــاروفــاچــرا چــنـیـن ز نـسـیـم صـبــات بــی خـبــرم
به خاصه چون تو شناسی که رنگ و بوی ندادخــرد بــه بــاغ سـخـن بــی شـکـوفـه هـنـرم
بـه صـد زبـانت چـو سـوسـن بـگفتـه بـودم دیکه چون بنفشه ز سستی فروشدست سرم
گـر انـدکـی عــرق نـســتــرن بــه دســت آریبــه مـن فـرســت وگـرنـه بــگـوی تــا بــخــرم
زبــان چــو لــالـه بــه گــرد دهـان درافــگــنـدیکــه گــر نــیــارمــت از ســبــزه دمــن بـــتــرم
فـروخـت روی نـشـاطـم چــو بــوسـتــان افـروزبــدان امـیـد کـزیـن ورطـه بـو کـه جـان بــبــرم
بــرون شــدی و فــرو بــرد ســر چــو نـیـلـوفــربــه آب غـفـلـت ودانـسـتـه کـاب مـی نـخـورم
دو روز رفــت کــه چــون شــنـبــلــیـد پــژمـردهز تـشـنـگـی بـه غـایت نه خـشـکـم و نه تـرم
ز تــف چــو ظــاهـر تــفــاح زرد گــشــت رخــمز غـم چــو بــاطـن او پــاره پــاره شـد جــگـرم
چـو گوش این سخـنت همچـو پـیل گوش نمودکه چـیسـت عارضه یا من بـه معرض چـه درم
نــه بــی وفــات چــو ایـام یـاســمــن خــوانــمنه زین سـپـس همه رنگت چـو ارغوان شمرم
تـو آنـچـه بـیـنـی ایـن بـیـن کـه بــا فـراغـت تـوهـنـوز دیـده چــو نـرگــس نـهـاده مـی نـگــرم
چو دستـهای چـنارست هر دو دستـم سستوگــرنـه پــیـرهـن از جــور تــو چــو گــل بــدرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.