ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکر تشریف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خـــدایــگـــان وزیـــران و پـــادشـــاه صـــدورکـه بـا نفـاذ تـو هسـت از قـضـا فـرامـوشـم
یــکــی ز آتــش جــور ســپــهــر بـــازم خــرکـه از تـجـاوز او همـچـو دیگ مـی جـوشـم
عــجــب مـدار کـه امـروز مـر مـرا دیـدســتدر آن لـبـاچـه کـه تـشـریف داده ای دوشـم
ز بــهـر خــسـرو سـیـارگـان هـمـی خـواهـدکه عشـوه ای بـخـرم وان لبـاچـه بـفروشـم
وگرنه جـفـتـه نهد بـا قـبـای کحـلی خـویشهمی بـرآید از این غصـه دم بـه دم هوشـم
ســتــارگـان را صـدره بــه مـن شـفـیـع آوردبـگـو چـگـونـه کـنـم بـا کـدامـشـان کـوشـم
بـدان بـهانـه کـه تـا آسـتـینـش بـوسـه دهدهـزار بــار گــرفــتــه اســت انـدر آغــوشــم
ز چـاپـلوسـی این گربـه هیچ بـاقی نیسـتولـیـک مـن نـه حـریـفـان خـواب خـرگـوشـم
مـــرا زبـــون نــتـــوانــد گـــرفـــت روبـــه وارکـه در پـنـاه تـو مـن شـیـر شـیـر او دوشـم
بــه کـردگـار کـه انـصـاف مـن ازو بــســتــانکزو به کف چو حسود تو خون همی نوشم
نه آنکه بـر من و بـر آسـمانت فرمان نیسـتهموت بـنده و هم منت حـلـقـه در گـوشـم
مـرا بـه دفـع چـنـو خـصـم الـتـفـات تـو بـسکه بـعد از این سـخـن او بـه گوش ننیوشـم
بـه نعـمتـت کـه ورقـهاش جـملـه محـو کـنمز جـاه تـسـت که در مجـلس تـو خـاموشـم
خطی کشیده ام ار خط در این ورق بکشندبـدان نگـه نکـنم من کـه بـی تـن و تـوشـم
یقـین شـناس کـه گـر دیگران سـخـن گوینددمـاغ مـه بــخـراشـم ز بـسـکـه بـخـروشـم
بـدو چـگونه دهم کـسـوتـی که از شـرفـشکلاه گوشـه عرشـسـت تـرک و شـبـوشـم
ز پـرده دار تـو تـشـریـف بــاشـد آنـچـه دهـدبـــلــی و بـــاز تــفــاخــر کــنــد ازو دوشــم
وگـر بــرهـنـه بــمـانـم چـو آفـتـاب و مـهـشقــبــای کــحــلـی او کــافــرم اگـر پــوشــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.