ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وله ایضا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
راحـت چـگـونه یابـم فـضـلـسـت مـانـعـمقـصــه چــگـونـه خــوانـم عــقـلـســت وازعـم
در روی هرکه خـندم از آنکس قفـا خـورمکـس را گـنـاه نـیسـت چـنـین اسـت طـالـعـم
نزد خـواص حـشـو وجـودم چـو واو عـمروپــیــش عــوام چــون الــف بــســم ضــایـعــم
اینست عیب من که نه دورو نه مفسدموینـسـت جـرم مـن کـه نه خـائن نه طـامـعـم
در شـغـل شـاکـرم بـه گـه عـزل صـابـرمگـر هسـت راضـیم پـس اگـر نـیسـت قـانـعـم
در حـل مشـکلات چـو خـورشید روشـنمدر قـطـع مـعـضـلـات چـو شـمـشـیـر قـاطـعـم
بـر عـقل و پـاک دلی فضـل من گواسـتیـار مــوافــقــم نــه کــی خــصــم مــنــازعــم
***
مکوش تـا بـتـوانی بـه جنگ و صلح گزینکه جنگ و صلح برد ره به سوی شادی و غم
پـس ار عدو نکند صـلح و جـنگجـوی بـودتـو جـنـگ جـوی و مـنه بـر طـریق صـلـح قـدم
بـکـوش نیک کـه تـا از عـدو نمـانی پـسبـجـوش سـخـت کـه تـا در جـدل نـیـابـی کـم
***
شـود زیادت شـادی و غـم شـود نقصـانچـو شـکر و صـبـر کنی در میان شـادی و غم
ز شـکر گردد نعمت بـر اهل نعمت بـیشبـه صـبـر گـردد مـحـنـت بـر اهل مـحـنـت کـم
***
ای از بـــرادر و پـــدر افــزون دوبـــار صــدوز تـــیــر آســـمـــان بـــتـــازی چـــهـــار کـــم
بـفرست حورزاده بـه حکم دو سه ستـیزبــا چـنـبـر مـصـحـف و بـیـخـی بــدان بـه هـم
بــادا بــقـای نـام تــو چـنـدان بــه روزگـارکـایـد بــرون ز صــورت بــی دو دویـســت کـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.