ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای خــردمــنـد اگــر گــوش ســوی مـن داریقطعه ای بـر تـو بـخـوانم که عجـب مانی از آن
در جــهـانـداری و فـرمـانـدهـی خـلـق خـدایبــر ســزاواری ســلــطــان بــنـمــایـم بــرهـان
سـیـصـد و سـیـزده پـیغـمـبـر مـرسـل بـودنـدکـه فـرســتــاده بــه هـر وقـت یـکـی را یـزدان
نام سـلطان بـه جـمل چـون عدد ایشـانسـتپـس بــود قـاعـده نـظـم جـهـان چـون ایـشـان
فــر او هـرکــه بــبــیـنـد دهـد انـصــاف کــه اوپـادشاهیسـت بـه حـق بـر همه معمور جـهان
گر تـرا شبـهت و شکیسـت در این دانی چـهشــبــهـت و شـک تــرا حــل نـکـنـد جــز قـرآن
شو اولی الامر بـخـوان پـس عدد آن بـشناسبــه حـسـاب جــمـل و مـبــلـغ آن نـیـک بــدان
تـا بـود راست حـسابـش چـو حـساب سنجـرچون که واوی که نه مقروست کنی زو نقصان
گـر کـسـی گـوید مـا صـد همه سـنجـر نامیمگـویمـش نی نی مـنک چـو اؤلـوالـامـر بـخـوان
زانـکـه مـنـکـم ز شـمـا بــاشــد از روی لـغـتبــاز از روی حــسـاب ار تــو بــدانـی سـلـطـان
پس یقین شد که پس از بـاری و پیغمبـر حقنــرســد بـــر هــمــه آفــاق جــز او را فــرمــان
ای سـه قـرن از مدد عـدل تـو و رحـمـت حـقبــوده ســکـان زمـیـن بــی خــبــر از دور زمـان
ای به حق سایه آن کس که ترا حافظ اوستتـا بــود سـایـه خـورشـیـد در آن حـفـظ بــمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.