ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح و تهنیت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 17:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای جـــهــان را مــوســم آزادگــی ایــام تـــوبــنـده کـرده یـک جـهـان آزاد را انـعـام تــو
سـرمـه چـشـم مـلـک گـردی و آن از راه تــوحـلقـه گـوش فـلک حـرفـی و آن از نام تـو
دسـت تـقـدیر آسـمان را پـی کـند گـر دور اوگـام بــردارد نـه بــر وفــق مـراد و کـام تــو
تــو جــهـان کـامـلـی انـدر جـهـان مـخـتــصـرهفت اقلیمت که باقی باد، هفت اندام تو
جــنـبــش فــیـض کــرم وارام طــوفــان نـیـازتـا ابـد مقـصـور شـد بـر جـنبـش و آرام تـو
آز در آب و گـــل آدم نـــیـــامـــد تـــا نـــدیـــدغایت سـیری خـوش اندر عـطـای عـام تـو
طـبـل بـدخـواه تـو در زیر گلیم حـادثـه اسـتتـا فـلـک زد بـی نیازی را عـلـم بـر بـام تـو
از تـصـرف دسـت بـربـندد کف بـر بـحـر و کانآسـمـان را گـر اجـازت یـابــد از پـیـغـام تـو
از محـمد وز عـمر شـد کفـر بـاطـل دین قویلــاجـــرم احــیــاء آن ایــام کــرد ایــام تـــو
ای در آن انـدازه بــزم جــان فــزایـت کــانـدروآفـتــاب و مـاه نـو زیـبــد شـراب و جـام تـو
وام بـودت گـوهری بـر آسـمـان مه زاسـمـانآن رسـانـید و شـد از وجـه دگـر در وام تـو
آسـمـان از وام تـو هـرگـز بــرون نـایـد ازآنـکدارد اسـتـظـهـار دور از دور بـی انـجـام تـو
تا که صبح و شام باشد در قفای روز و شبدر قـفـای یکـدگـر بـادنـد صـبـح و شـام تـو
چـشـمـت از روی کـرم بـر انوری بـاد و مـبـادکـام او را اعــتــقـاد پــاک جــز در کـام تــو
مکث محسن در جهان بـسیار بـاشد لاجـرمبـالغ او طـفـل تـسـت و پـخـتـه او خـام تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.